Toegankelijke huisartsgeneeskunde: een interactieve studiedag over de puzzelstukken op praktijk, kring en beleidsniveau

22 apr
Datum
22 april 2023 09:00 – 14:00
Organisator
Domus Medica
Adres

KAVA Congrescentrum (KCC)
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Gratis
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd

150 huisartsen, kringcoördinatoren en wachtpostmanagers namen op 22 april deel aan een interactieve studiedag over toegankelijke huisartsgeneeskunde. Tijdens plenaire sessies en interactieve workshops werd er nagedacht hoe we een vaste toegankelijke huisartsenpraktijk kunnen blijven aanbieden aan alle burgers. Maar ook goesting in ons vak kunnen houden door tot een duurzaam toekomstperspectief te komen. Ontdek hier onder de presentaties (aangemeld zijn als lid noodzakelijk).

De inschrijvingen voor deze studiedag zijn afgesloten.

Inhoud

De komende jaren met minder huisartsen goede zorg dragen voor mensen met complexere zorgnoden. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Veel huisartsen en huisartspraktijken zitten aan hun limiet en voeren noodgedwongen een patiëntenstop in. Voor heel wat mensen is het de laatste jaren moeilijker geworden om een huisarts te vinden. Willen we voor iedere burger een huisarts als medisch vertrouwenspersoon blijven garanderen dan moeten we goed doordacht te werk gaan. We willen immers een vaste toegankelijke huisartsenpraktijk blijven aanbieden aan alle burgers. Maar ook goesting in ons vak houden. Om samen tot een duurzaam toekomstperspectief te komen, stellen we ons best de volgende vragen: 

Hoe kunnen we zorgvraag en -aanbod beter op elkaar afstemmen in de praktijk? Met geïnformeerde burgers en huisartsen die zich op hun kerntaken kunnen toeleggen? 

Welke rol kan de huisartsenkring en de wachtpost spelen in toegankelijke huisartsenzorg in de regio?  

En welk Vlaams en Federaal beleidskader gaat een juiste balans tussen zorgvraag en -aanbod mogelijk maken? 

 

Op 22 april leggen we samen met u de puzzelstukken voor een toegankelijke huisartsgeneeskunde op niveau van de huisartsenpraktijk, huisartsenkring en beleid.  

  • Puzzelstuk 1: Meten is weten -regionale monitoring van de capaciteit van de huisartsgeneeskunde  

Zorgnood- en aanbod op elkaar afstemmen, verlangt allereerst dat we kennis hebben van de draagkracht en -last in de regio. Domus Medica en de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de UGent ontwikkelden in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid een permanent meetinstrument dat de zorgnood en het zorgaanbod voor heel Vlaanderen tot op wijkniveau in kaart kan brengen. Met deze fijnmazige kaart kunnen we het huisartsentekort permanent monitoren en ondersteuningsinstrumenten ontwikkelen op maat van iedere regio. Hoe ziet dit meetinstrument eruit? Wanneer zal dit volledig operationeel zijn? Samen met de onderzoekers van de UGent schetsen we waarom dit meetinstrument de komende jaren zo belangrijk zal zijn. Nadien gaan we hierover tijdens een workshop in gesprek met de huisartsen en huisartsenkringen over hoe de kring of de praktijk nadien met deze fijnmazige kaart aan de slag kan gaan.  

  • Puzzelstuk 2: New deal huisartsgeneeskunde; de derde financieringsweg?  

Tegelijkertijd liep er de laatste maanden op federaal niveau een reflectiegroep New Deal. Domus Medica hield voortdurend de vinger aan de pols binnen deze reflectiegroep, o.a. via de afvaardiging van huisartsen uit Jong Domus, de huisartsenkringen en AADM. Op 6 maart werd het eindrapport voorgesteld op de Medicomut. Hoe is dit proces verlopen? Welk financieringsmodel is hieruit gekomen als derde weg? Wat is de invloed op de dagelijkse praktijkvoering de komende jaren? Professor Ann Van den Bruel, huisarts en co-voorzitter van de reflectiegroep New Deal, maakt u wegwijs. 

  • Puzzelstuk 3: praktijkorganisatie en taakdelegatie; wat kunnen we zelf nu al realiseren? 

De veranderingen zullen plaats vinden binnen de diverse praktijkvormen (van solo, duo over groep tot forfaitair). Via vernieuwde organisatiemodellen zullen we goede zorg kunnen dragen voor meer patiënten. Hoe kan Domus Medica de huisartsen en de huisartsenkringen ondersteunen om dit de komende jaren te velde waar te maken? Dr. Jeroen Van den Brandt, kersvers voorzitter van Domus Medica, licht toe welke acties Domus Medica wil ondernemen. Dr. Thomas Boeckx, teamleider eerste lijn bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, gaat in op de acties die de Vlaamse Overheid verder wil uitrollen.  

Tijdens de aansluitende workshops kan u met collega’s huisartsen en met andere huisartsenkringen reflecteren over nieuwe organisatiemodellen, taakdelegatie en protocolzorg. De huisartsenkringen wisselen verfrissende ideeën uit hoe met men momenteel vanuit de kring al antwoord kan bieden op actuele en toekomstige problemen rond de huisartstoegankelijkheid in de regio.  

Zo legt u mee de stukken van de puzzel om de komende jaren een vaste huisarts te blijven garanderen voor iedere burger.  

 

Programma

 

Plenaire start

9.30-9.40u     Intro door dagvoorzitter  

Dr. Stefan Teughels (medisch directeur Domus Medica)  

 

9.40-10.15    Toegankelijke huisartsenzorg: een overzichtskaart van vraag en aanbod 

Prof. Dr. Sara Willems (Professor Equity in Health Care, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg UGent) 

Prof. Dr. Tom Goffin (Docent gezondheidsrecht, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg UGent) 

Prof. Dr. Emelien Lauwerier (vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg UGent) 

Gert Merckx (verantwoordelijke expertisedomein huisartsenkringen Domus Medica) 

 

10.15-10:45    Toelichting New Deal Huisartsgeneeskunde  

Hoe is de New Deal tot stand gekomen? En wat ligt er nu effectief op tafel? Welke impact heeft de New Deal op korte en langere termijn op mijn praktijk? Kan ik nu kiezen voor een nieuw organisatie- en financieringsmodel van mijn praktijk? Welke invloed heeft de New Deal op administratieve overlast, praktijkondersteuning, praktijkkwaliteit, spreiding van aanbod van huisartsen? Welke financiering en incentives voorziet de New Deal? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord door; 

Prof. Ann Van den Bruel, co-voorzitter van de reflectiegroep New Deal (Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg KULeuven) 

 

Pauze  

 

Workshops (maak een keuze)

11.10u –12.25u

1. Toegankelijke huisartsgeneeskunde in kaart: hoe er mee aan werken? 

Vanaf het najaar 2023 zal het Agentschap Zorg en Gezondheid een permanent monitoringsysteem opzetten rond de huisartstoegankelijkheid. Hiertoe zal een brede bevraging gebeuren bij de huisartsenpraktijken en huisartsen. Welke rol hebben de huisartsenkringen om hun leden zoveel mogelijk te stimuleren de bevraging in te vullen? Hoe gaan we nadien aan de slag met de resultaten van deze bevraging? Welke gegevens komen op kaart? Is dit GDPR-proof? En hoe kunnen we de gegevens aanwenden om acties te ondernemen om voldoende en goed gespreide huisartsenpraktijken te hebben?  

Begeleiding: Prof. Dr. Sara Willems, Prof. Dr. Tom Goffin, Prof. Dr. Emelien Lauwerier, Lisa Grielens (Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg UGent), Yente Reinenbergh (juridisch medewerker Domus Medica), Gert Merckx (expertisedomein huisartsenkringen Domus Medica), Sophie Liekens (coördinator bij VIVEL) 

 

2. Pitches van acties voor toegankelijke huisartsenzorg van kringen 

Wat doen huisartsenkringen en eerstelijnszones nu al om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te vergroten? Hoe pakken ze het aan? Wat werkt? En wat kunnen we van elkaar leren?  

Begeleiding: Dr. Stefan Teughels (medisch directeur Domus Medica) 

 

3. Taakdelegatie en populatiegerichte zorg: herorganiseren om voor meer mensen goede zorg te dragen in uw praktijk 

Een organisatiemodel om voor meer mensen goede zorg te dragen. Wat zijn de mogelijkheden binnen de diverse praktijkvormen (van solo, duo over groep tot forfaitair)? Protocolzorg en taakdelegatie: hoe organiseer je het in de praktijk? Hoe zet je een praktijkverpleegkundige in?   

Begeleiding: Lucky Botteldooren (Coördinator Postgraduaat “Verpleegkundige in de     huisartsenpraktijk” ) 

 

4. New Deal: wat wel en wat niet te verwachten?  

We gaan dieper in op het activiteitenpakket van de huisartsenpraktijk, de relatie met de patiënten, de ondersteunende professionals in de huisartsenpraktijk, de financieringsmodellen van de huisartsenpraktijk en de verdere operationalisering van de New Deal 

Begeleiding: huisartsen die voor Domus Medica, AADM, Jong Domus en huisartsenkringen actief geparticipeerd hebben aan het overleg m.b.t. de New Deal 

 

Plenaire afsluiting/slotwoord  

12.30-12.45u    Toegankelijke huisartsgeneeskunde: toekomstperspectief en huidige acties vanuit Domus Medica 

Dr. Jeroen Van den Brandt (voorzitter Domus Medica) 

 

12.45u-13.00u    Toekomstperspectief van een toegankelijke huisartsgeneeskunde. Welke acties onderneemt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid?  

Dr. Thomas Boeckx (Team Eerste Lijn Agentschap Zorg en Gezondheid). 

 

Lunch/receptie

 

Einde voorzien om 14u