Intervisie CRA-basisopleiding: Ethisch reflecteren over het beleid infectiebeheer in het woonzorgcentrum

27 sep
Datum
27 september 2022 19:00 – 21:00
Organisator
Domus Medica
Adres

Domus Medica
Lange Leemstraat 187
Auditorium
2018 Antwerpen
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Gratis voor leden van Domus Medica
Accreditatie
Accreditering is aangevraagd
Inschrijven voor deze activiteit

Domus Medica organiseert voor haar leden die de CRA-basisopleiding volgen een reeks intervisiemomenten doorheen Vlaanderen. De eerste intervisie staat in het teken van de module ‘Beleid Infectiebeheer en antibiotica’ en vindt plaats bij Domus Medica zelf. 

Programma

De Covid-19 crisis heeft ons zeer acuut en grondig tot het besef gebracht voor welke uitdagingen infectieziekten ons stellen. In het bijzonder in de zorg voor de kwetsbare bewoners van woonzorgcentra. In de online module ‘Beleid Infectiebeheer en antibiotica’ werden de zes hoofdstukken uit het boek ‘Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra’ op dynamische wijze uitgelegd en getoetst. Tijdens deze aansluitende fysieke intervisie dagen we de studenten uit om samen te reflecteren over hoe zij deze kennis in de praktijk kunnen brengen. Hierbij gaan we uitgebreid in op de ethische uitdagingen die komen kijken bij het implementeren van medische richtlijnen in de weerbarstige praktijk van de residentiele ouderenzorg.  Hoe bewaken we de balans tussen veiligheid en medische zorg enerzijds en wonen en welzijn van de bewoners anderzijds?  Hoe maken we keuzes die worden gedragen door het hele team? 

Moderatoren 

De intervisie wordt begeleid door Dr Katrien Cordemans, huisarts en CRA en Dr Emy Kool, medisch ethicus. Zij zijn respectievelijk senior CRA en verantwoordelijke voor het expertisedomein chronische zorg van Domus Medica. Zij worden bijgestaan door Dr Orélie Haegeman en Dr Céline Vanderhaeghe, huisartsen in opleiding en medeontwikkelaars van de online module ‘Beleid infectiepreventie en antibiotica’ van de CRA-basisopleiding.

Voorwaarden voor deelname 

Om deel te nemen aan deze intervisie dient u de online module 'Beleid Infectiebeheer en antibiotica' van de CRA-basisopleiding te hebben afgerond (inspanning +- 3uur). Deze intervisie is geen verplicht onderdeel van de CRA-basisopleiding. Hier vindt u meer informatie over de opleiding en inschrijving.