Zijn diurectica mogelijk meer helpend? Is het probleem vnl. lekkende bloedvaatjes in de longen en minder ARDS.

Corona thema
Behandeling
Antwoord

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat diuretica van nut kunnen zijn bij Covid-19.  De ernstige longproblemen die optreden tijdens een pneumonie door sars-CoV-2 zijn het gevolg zijn van een cytokinestorm, waarop diuretica geen vat hebben. Er zijn geen rapporten van studies die het effect van diuretica beschrijven, en ook het BCFI maakt hier geen melding van. 

Dossiertype
Wetenschappelijk