Essentiële zaken bij het aanwerven van personeel

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie en een aantal stelregels die u best in acht neemt wanneer u personeel wenst aan te werven. Voor advies in uw specifieke situatie neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat.

Bronnen

Schoenmakers, B. (2014). Praktijkmanagement voor de huisarts. Leuven.
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. Vakantiegeld. (geraadpleegd op 22 september 2022)
Sociale zekerheid/burger. Jaarlijkse vakantie. (geraadpleegd op 30 september 2022)
Securex. Heeft een bediende recht op gewaarborgd loon? (geraadpleegd op 22 september 2022)
Belgische Federale Overheidsdiensten. Ouderschapsverlof. (geraadpleegd op 21 oktober 2022)
RVA. Ouderschapsverlof. (geraadpleegd op 21 oktober 2022)
Vlaamse Overheid. Tijdskrediet. (geraadpleegd op 31 oktober 2022)
Securex. Is het wettelijk om overuren te doen presteren? (geraadpleegd op 22 september 2022)
Securex. Werknemer afwezig zonder reden: wat kan u doen? (geraadpleegd op 5 oktober 2022)
Vlaamse Overheid. Klein verlet. (geraadpleegd op 5 oktober 2022)
Belgische Federale Overheidsdiensten. Verlof om dwingende redenen. (geraadpleegd op 21 oktober 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - verlof om dwingende redenen. (geraadpleegd op 21 oktober 2022)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Werkgevers identificeren. (geraadpleegd op 21 september 2022)
Domus Medica. Veiligheid van medewerkers garanderen. (geraadpleegd op 14 december 2022)
Securex. Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk (EDPBW). (geraadpleegd op 21 september 2022)
SDWorx. Start je als werkgever? (geraadpleegd op 21 september 2022)
Belgische Federale Overheidsdiensten. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. (geraadpleegd op 3 oktober 2022)
SBB. (2022, 20 september). Delen van personeel met andere medische beroepsbeoefenaars. [Webinar] (geraadpleegd op 20 september 2022)
Vlaamse Overheid. Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren. (geraadpleegd op 12 januari 2023)

Publicatie datum
01 feb 2023
Revisiedatum
17 mei 2023