Gids voor de huisarts als werkgever

Eén van de krachtlijnen die Domus Medica naar voren schuift in haar visiedocument ‘Huisarts 2030’ is de rol van de huisarts als multidisciplinaire teamspeler. Vanuit Domus Medica geloven we in de sterkte van een multidisciplinaire huisartsenpraktijk, waarbij verpleegkundigen, praktijkondersteuners, maar ook andere profielen meer en meer ingeburgerd geraken in de dagelijkse praktijk.  

Een huisarts(enpraktijk) wordt werkgever vanaf het moment dat hij personeel in dienst neemt. Bijgevolg neemt u als huisarts voortaan ook de functie van personeelsverantwoordelijke op. Een nieuwe functie met eigen taken en verantwoordelijkheden en dat roept mogelijk heel wat vragen bij u op. 

Hoe vindt u een geschikte medewerker? Waar dient u rekening mee te houden bij het aanwerven van een werknemer in uw praktijk? Hoe voert u een professioneel sollicitatiegesprek? Op welke manier kunt u personeelsleden op gepaste wijze opvolgen en begeleiden in hun dagelijkse job? En wat als u niet meer tevreden bent van een werknemer en wil overgaan tot ontslag? 

Heeft u nog niet veel kaas gegeten van personeelsbeleid? Dan bieden wij graag een antwoord op de meest prangende personeelsvragen. In deze gids voor de huisarts als werkgever bieden we u meer informatie over personeelsbeleid en delen we enkele essentiële tips en tricks. 

We wensen u alvast veel succes met het personeelsbeleid in uw huisartsenpraktijk!

Deze gids kwam tot stand in samenwerking met het Expertisedomein Praktijkorganisatie. We danken ook SBB en Acerta voor hun input. 

Publicatie datum
01 feb 2023
Revisiedatum
01 feb 2023