Einde van de arbeidsovereenkomst

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

Een goed personeelsbeleid vergt opvolging en open communicatie, maar soms bereikt de samenwerking ook een punt waarop u of de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen of de omstandigheden daartoe leiden. Afhankelijk van het type contract dient u bij het einde van een arbeidsovereenkomst met verschillende zaken rekening te houden. 

Bronnen

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Einde arbeidsovereenkomsten. (geraadpleegd op 23 november 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Afgifte sociale documenten. (geraadpleegd op 6 december 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ontslag nemen en ontslag krijgen). (geraadpleegd op 23 november 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Einde van de overeenkomst voor onbepaalde tijd – ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding. (geraadpleegd op 23 november 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Einde van de overeenkomst voor onbepaalde tijd - ontslag door opzegging – algemeen. (geraadpleegd op 23 november 2022)
Werkpocket. Het proefbeding. (geraadpleegd op 6 december 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Beëindigingswijzen gemeenschappelijk aan alle overeenkomsten - ontslag om dringende reden en handelingen die gelijkstaan met contractbreuk. (geraadpleegd op 6 december 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Andere wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (beëindiging in onderling akkoord, overmacht,...). (geraadpleegd op 6 december 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - Gemeenschappelijke oorzaken – Overmacht. (geraadpleegd op 6 december 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ontslagmotivering. (geraadpleegd op 11 januari 2023)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bescherming van werknemers tegen ontslag. (geraadpleegd op 23 november 2022)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bescherming tegen ontslag.  (geraadpleegd op 23 november 2022)

Publicatie datum
01 feb 2023
Revisiedatum
01 feb 2023