Aanwerving en samenstelling team gebaseerd op noden

Adviezen

 • De praktijk streeft naar een samenstelling van haar team dat kan voldoen aan de verwachtingen van de patiënten en de noden van de praktijk.
 • Alle medewerkers van de praktijk hebben de geschikte opleidingen, diploma’s en/of ervaringen om de taken uit te voeren uit hun functiebeschrijving.
 • De praktijk heeft voor iedere medewerker een arbeidsovereenkomst.
 • Zelfstandige medewerkers hebben een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst met de praktijk.

Beschrijving

De praktijk houdt een portfolio, bij voorkeur in elektronische vorm, bij van alle medewerkers waarin de nodige gegevens staan waaruit blijkt dat hij of zij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring.

De Impulseo II en III tussenkomsten faciliteren huisartsen om ondersteunende medewerkers zoals administratieve medewerkers, praktijkassistentie of telesecretariaat medewerkers aan te nemen. Daarnaast kunnen huisartsen ervoor kiezen om in de praktijk samen te werken met andere zorgverleners. In de samenwerking tussen verschillende zorgverleners is het belangrijk om goede afspraken te maken over wie wat wanneer doet. Hier wordt verder op ingegaan binnen Interne samenwerkingsafspraken. Daarnaast is het bij het uitbesteden van taken belangrijk om rekening te houden met het wettelijk voorgeschreven takenpakket per discipline zoals vastgelegd in het Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De functiebeschrijving kan als basis dienen voor het opstellen van vacatures. Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers kan de functiebeschrijving naast een schriftelijke arbeidsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd worden aan de nieuwe medewerker. De nieuwe medewerker sluit zich aan bij de visie en missie van de praktijk.

Een arbeidsovereenkomst bevat de afspraken tussen werkgever en werknemer en is een wettelijke verplichting. Tussen zelfstandigen kan een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Dit is niet verplicht maar wel aangewezen. Voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst kan juridische begeleiding aangewezen zijn, bijvoorbeeld door de juridische dienstverlening van Domus Medica. Voor vervangers wordt een vervangingsovereenkomst afgesloten. Enkele modelovereenkomsten kan u terugvinden op de website van Domus Medica.

Reflectie

Seeing the right person at the right place at the right time.

Het aanhoudende tekort aan huisartsen doet nadenken over hoe onze zorg in de toekomst efficiënter georganiseerd kan worden. Zorgsubstitutie betekent dat een deel van de taken (van de huisarts) overgenomen wordt door andere zorgverleners (bijvoorbeeld door de verpleegkundige). Dit vergt enerzijds een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners en triage en is anderzijds ook een uitdaging qua organisatie binnen de beperkingen van ons huidige gezondheidszorgsysteem.

Onderzoek van Van Erp et al. (2021) toont aan dat de geïntegreerde zorg door gespecialiseerde Verpleegkundigen in de Huisartsenpraktijk (VIHP) goed van kwaliteit is en een positief effect heeft op de toegang tot de gezondheidszorg en het aantal opnames in het ziekenhuis. Sinds 2016 kunnen verpleegkundigen zich specialiseren tot VIHP. Meer informatie over de VIHP en hoe deze een bijdrage kan leveren aan geïntegreerde zorg in de praktijk is terug te vinden op de FAQ pagina over de VIHP van Domus Medica.

De samenwerkingsovereenkomst biedt bescherming, voorkomt misverstanden en verduidelijkt de verwachtingen. In een zelfstandige praktijk is een goed opgestelde samenwerkingsovereenkomst essentieel voor een succesvolle samenwerking.

Bronnen

 • Domus Medica. (2021). Impulseo. [website]. Geraadpleegd op 29 oktober 2020 via https://www.domusmedica.be/uw-praktijk-beroepsondersteuning/impulseo.
 • Domus Medica. (2021). Opleidingen Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP). [website]. Geraadpleegd op 26 november 2020 via https://www.domusmedica.be/kennisdomein/praktijkorganisatie/opleidingen-verpleegkundigen-de-huisartsenpraktijk-vihp
 • Domus Medica. (2021). Juridische dienstverlening. [website]. Geraadpleegd op 21 januari 2021 via https://www.domusmedica.be/uw-praktijk-beroepsondersteuning/juridisch
 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Hoge Gezondheidsraad. (2021). Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, afdeling 2 bekwaamheid en visum. [website]. Geraadpleegd op 29 oktober 2020 via http://www.ejustice.just.fgov.be/
 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (n.d.). Arbeidsovereenkomsten. [website]. Geraadpleegd op 21 januari 2021 via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten
 • Belgisch Staatsblad (10 november 1967). Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. [website]. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/11/10/1967111040/justel
 • NPA. (2015). Kwaliteitsnormen voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. NHG-Praktijkaccreditering versie 2.1. Utrecht: NPA. Artikel 2 Personeel. 2015.
 • The Royal Australian College of General Practitioners. Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP. Criterion C3.2 Accountability and responsibility. 2017.
 • The Scottish Government. The 2018 General Medical Services contract in Scotland. Edinburgh: The Scottish Government. Chapter 6 Better care for patients. 2017.
 • Van Erp, R.M.A., Van Doorn, A.L/, Van Den Brink, G.T., Peters, J.W.B., Laurant, M.G.H., Van Vucht, A.J. (2021). Physician Assistants and Nurse Practitioners in Primary Care Plus: A Systematic Review. International Journal of Integrated Care.
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
aug 2022
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.