Meer Sumehrs in Vlaanderen

Eind 2023 hadden 3.759.390 Vlamingen een Sumehr, en dat cijfer stijgt nog elke dag. Specialisten bevestigen deze vooruitgang. Niet alleen spoedartsen, maar bijvoorbeeld ook geriaters maken dankbaar gebruik van de gezondheidssamenvattingen die door de huisarts worden aangemaakt.

Sumehrs spelen een cruciale rol bij de continuïteit van de zorg. Dankzij kwaliteitsvolle Sumehrs kunnen andere zorgverleners de zorg voor een patiënt overnemen terwijl de huisarts geniet van een welverdiende vakantie.

Sumehr-cijfers duiden op een mooie groei

Vier jaar geleden, in 2020, bedroeg het aantal Vlamingen met een Sumehr 2.904.847.  Vandaag zijn dat er al ruim 850.000 meer. In de loop van 2023 werd voor maar liefst 363.223 Vlamingen voor de allereerste keer een Sumehr aangemaakt.

Niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit van Sumehrs is belangrijk. De GMD-houdende huisarts is verantwoordelijk om een nieuwe Sumehr aan te maken wanneer er iets wezenlijks verandert in het patiëntendossier. Daarnaast verdienen dossiers - zeker de meer complexe - af en toe een grote kuis door zorgelementen en medicatie van status te veranderen of irrelevant geworden gegevens te verwijderen. Dit maakt Sumehrs meer overzichtelijk. Een snelle inschatting van iemands huidige gezondheidstoestand is immers het doel van de Sumehr.

Ook de minder gekende items in de Sumehr, zoals allergieën, intoleranties of een contactpersoon, verdienen aandacht. En last but not least: door de patiënt op regelmatige basis te bevragen over het daadwerkelijke medicatiegebruik, blijft zo ook deze informatie in de Sumehr up-to-date.
 

"Veel patiënten komen binnen via de spoedafdeling. Soms zijn ze gekend in een ander ziekenhuis maar niet bij ons. Veel van onze patiënten hebben geheugenproblemen. Informatie die doorstroomt via de huisarts is dan cruciaal."
Dr. Timo
Van de Velde (diensthoofd geriatrie in AZ Jan Palfijn, Gent)
“Contactpersonen worden nog weinig ingevuld. Zeker bij wilsonbekwame patiënten kan dit een gigantische meerwaarde zijn. Idem voor Intoleraties. Sommige patiënten reageren bijvoorbeeld slecht op morfinederivaten. Als we dat op voorhand weten, kunnen we iets anders opstarten.”
Dr. Thomas
Acke (geriater in AZ Jan Palfijn, Gent)
Publicatie datum
16 mei 2024
Revisiedatum
16 mei 2024