De Sumehr op de wachtpost

Dankzij kwaliteitsvolle Sumehrs kan optimale zorg voor patiënten worden geleverd op momenten dat de eigen huisarts niet beschikbaar is; bijvoorbeeld tijdens de wachtdienst. Dit voorjaar vroegen we enkele huisartsen om tijdens hun wachtdienst extra opmerkzaam te zijn voor de aanwezigheid en de kwaliteit van Sumehrs. Hieronder worden hun ervaringen gedeeld. 

Een snelle inschatting van de gezondheidstoestand

Weinig patiënten zijn in staat om de meest relevante zaken uit hun medische voorgeschiedenis te noemen. Daarnaast is het aantal patiënten dat plichtsgetrouw een medicatielijst meebrengt naar de wachtpost op één hand te tellen. Nochtans is het bij ongeplande zorg erg belangrijk om snel een correcte inschatting te kunnen maken van de huidige gezondheidstoestand van een patiënt. Vanuit dat perspectief is een Sumehr - waarin onder andere de medische voorgeschiedenis en de medicatielijst terug te vinden is - erg handig. 

“Het is zeer fijn om tijdens een drukke wachtdienst in één oogopslag de medische voorgeschiedenis van de patiënt voor je te zien.”
Dr. William
Schreurs (wachtpost Maasmechelen)

Een Sumehr raadplegen tijdens de wachtdienst is niet moeilijk

Hoe een Sumehr raadplegen in de programma's?

Sumehrs automatisch openen op de wachtpost:

een goed idee?

Laat het hier weten

Een goede Sumehr: in veel gevallen een meerwaarde

We vroegen enkele wachtartsen bij welk type patiënt de Sumehr de meeste meerwaarde biedt. Bij een grote groep patiënten, zo blijkt. Vanzelfsprekend bij complexe dossiers, maar elke Sumehr kan wel iets bevatten dat de kijk op de patiënt beïnvloedt - ook bij kinderen of vitale dertigers - zoals bijvoorbeeld psychosociale risico’s of familiale antecedenten waar rekening mee dient te worden gehouden... 

“Sumehrs zijn erg handig bij oudere mensen met multipathologie. Als we nieuwe medicatie voorschrijven mogen er geen interacties zijn. Bij mensen die antibiotica moeten krijgen, ga ik kijken of ze geen allergieën vertonen.”
Dr. Ann
Mandervelt (Huisartsenwachtpost Maasland)
"Sumehrs zijn een meerwaarde bij patiënten met verslavingen, mensen die hun medicatie niet kennen of, meer algemeen, bij een niet-pluis gevoel."
Dr. Sophie
Rouzeré (wachtpost regio Waregem)
Doet het er niet toe welke patiënten hij voor zich heeft: “Ik tracht er een gewoonte van te maken om de Sumehr open te zetten. Wat mij betreft zou ons softwareprogramma Medical Post automatisch de laatste Sumehr mogen openzetten bij het openen van het dossier van de patiënt.”
Dr. Stijn
Delputte (Huisartsenwachtpost De Meander, Menen)

Wat kan er nog beter in de Sumehrs?

In de laatste jaren zijn grote stappen gezet inzake kwantiteit en kwaliteit van de Sumehrs. Toch zijn er volgens de bevraagde wachtartsen nog enkele werkpunten:

  • Bij sommige Sumehrs staat er nog te veel acute – oude - medicatie als actief.
  • Sommige Sumehrs bevatten veel ballast, zoals zorgelementen die er meerdere keren in staan en banale diagnoses uit een ver verleden.
  • In sommige gevallen is de voorgeschiedenis onvolledig.

TIP: Geef collega's een complimentje over een goede Sumehr!

Heeft u tijdens de wachtdienst veel gehad aan een Sumehr? Dan verdient de collega die deze aanmaakte een compliment. Schrijf er iets over in het wachtverslag. Zo is de collega in kwestie extra gemotiveerd om in de toekomst nóg meer goede Sumehrs te maken.

Publicatie datum
30 mei 2024
Revisiedatum
30 mei 2024