Campagne voor kringen 2023

Summer of Sumehr

Zorgcontinuïteit zonder zorgen

De Summer of Sumehr is terug! Net zoals vorig jaar organiseren Huisartsenvereniging Gent en Domus Medica een informatie- en sensibiliseringscampagne voor meer én betere Sumehrs. In 2023 luidt de slagzin 'Zorgcontinuïteit zonder zorgen' . We willen hiermee demonstreren dat artsen die hun Sumehrs op orde hebben, zorgeloos op vakantie kunnen gaan. Dankzij goede Sumehrs kunnen wachtartsen, spoedartsen en thuisverpleegkundigen de zorg voor patiënten verderzetten wanneer hun huisarts afwezig is. 

De campagne zag twee jaar geleden het levenslicht binnen de Huisartsenvereniging Gent. In 2022 groeide dit lokale initiatief uit tot een Vlaamse campagne in samenwerking met Domus Medica, het Vlaams Patiëntenplatform en 21 huisartsenkringen. Ook dit jaar belooft de campagne opnieuw een succes te worden, want inmiddels hebben al 43 huisartsenkringen en wachtpostgebieden hun deelname bevestigd. Dit komt overeen met zo'n 80% van alle Vlaamse huisartsen. 

Zomers programma

In de campagne zijn drie zomerse nieuwsbrieven voorbereid met luchtige tips en beeldmateriaal om de Sumehr op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Zo kunnen deelnemende kringen tijdens de maanden mei en juni enkele extra nieuwsbrieven versturen naar hun leden en hen motiveren om werk te maken van veel en goede Sumehrs. 

 

Webinars: Kwaliteitsvol registreren voor een betere zorgcontinuïteit

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… en daar zijn uw patiënten en collega-zorgverleners u dankbaar voor! Daarom werden samen met de EMD-leveranciers 2 webinars georganiseerd over goed dossierbeheer en kwaliteitsvolle Sumehrs ten behoeve van een betere zorgcontinuïteit. Een korte opfrissing over kwaliteitsvol registreren en de basisprincipes van de Sumehr, aangevuld met tips & tricks om uw software optimaal te configureren en aandachtspunten om de verschillende Sumehr-onderdelen correct te registreren – uitgelegd per EMD-pakket.

In deze 2 webinars werden meer dan 550 huisartsen, verpleegkundigen en praktijkassistenten bijgeschoold over de theorie en de praktijk van registreren en Sumehrs. Liefst 80% van de deelnemers geeft aan dankzij deze webinar meer kennis te hebben over het concept en de meerwaarde van de Sumehr en hoe verschillende onderdelen kwaliteitsvol te registreren in de software. Daarnaast spreekt de overgrote meerderheid de intentie uit om in de eigen praktijk meer en betere Sumehrs te exporteren. 

Sumehr-webinar gemist? Bekijk dan zeker de presentatieslides en/of de opnames!

Plenair gedeelte

Break-out sessies

 

LOK-aanbod over goed dossierbeheer en goede Sumehrs

In navolging van de webinars wordt ook een LOK-pakket aangeboden, bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Interesse om van dit LOK-pakket gebruik te maken? 

Met steun van het Departement Zorg

Na enkele succesvolle die met eigen middelen werden opgezet, ontvangen Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent een subsidie van het Departement Zorg om Sumehrs en kwaliteitsvol registreren een jaar lang onder de aandacht te brengen. Meer nog: Hilde Crevits - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - zet zich graag mee achter dit initiatief en engageert zich als meter van dit project. 

Daarnaast sluit dit project naadloos aan bij de ambities van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dankzij de New Deal zullen huisartsen - naast hun consultaties - bijkomend vergoed kunnen worden voor de opvolging van patiënten. Via dit nieuwe financieringsmodel kunnen huisartsenpraktijken een verpleegkundige aanwerven die heel wat taken kan opnemen, zoals bijvoorbeeld dossierbeheer.

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
28 feb 2024