Week 1: steeds meer zorgverleners raadplegen Sumehrs

Steeds meer Vlamingen hebben een Sumehr en steeds meer zorgverleners maken er actief gebruik van. De gezondheidssamenvatting wordt zo belangrijker voor de continuïteit van de zorg. Draagt u als huisarts ook uw steentje bij? Doe mee met de Summer of Sumehr.

 

Een Sumehr voor iedere Vlaming 

Volgens eerstelijnskluis Vitalink hebben momenteel 3,5 miljoen Vlamingen een Sumehr. Vlaamse huisartsen hebben dus 3,5 miljoen keer een EMD afgesloten en een Sumehr aangemaakt. Da's al heel straf, maar het kan nog beter!

Iedere Vlaming heeft recht op een Sumehr. Jong of oud, medisch complex of eenvoudig, een Sumehr kan altijd van pas komen. Dankzij deze informatie kunnen zorgverleners in het ziekenhuis of bij de huisartsenwachtpost snel een beeld vormen van de gezondheidstoestand van de patiënt en meer accurate zorg verlenen. 

Maak daarom van Sumehrs een routine. Verandert er iets wezenlijks in het patiëntendossier? Maak dan een (nieuwe) Sumehr aan. Zo draag je bij aan de zorgcontinuïteit zonder zorgen. 

Sumehrs door steeds meer zorgverleners gelezen

De Sumehr is in het leven geroepen om het werk van spoedartsen te vergemakkelijken, maar daar blijft het niet bij. Vandaag consulteren ook veel andere artsen de Sumehr. 

"Een DNR-code in de Sumehr kan futiele zorg voorkomen."
Dr. Toon
Vanhemelryck (Spoedarts Ziekenhuis Geel)
"Veel patiënten belanden zonder verwijsbrief op intensieve zorgen. Dan komt een Sumehr goed van pas."
Dr. Birgitte
Janssens (longarts, AZ Sint-Lucas Gent)
"Vaak kent een patiënt op de wachtpost de exacte naam of dosis van zijn medicatie niet. Dan is een Sumehr checken wel handig."
Dr. Piet
Debackere (huisarts en wachtarts)

Wat staat er ook alweer in de Sumehr? 

Een Sumehr neemt alle elementen over uit het EMD die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken. 

Kent u de correcte plaats van al deze elementen in het EMD? 

  • Auteur van de Sumehr
  • GMD-houder
  • Identiteit van de patiënt
  • Contactpersoon in noodgevallen 
  • Risicofactoren: allergieën, intoleranties, sociale risico's, andere risico's 
  • Relevante medische voorgeschiedenis
  • Actieve problemen en behandelingen 
  • Medicatielijst 
  • Vaccinaties 
  • Wilsbeschikkingen 

Maak werk van veel en kwalitatieve Sumehrs. Zo bouwt u mee aan zorgcontinuÏteit zonder zorgen. 

De campagne 'Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen' is een initiatief van Domus Medica en huisartsenvereniging Gent, en wordt dit jaar mee uitgedragen door maar liefst 43 huisartsenkringen en wachtpostgebieden. Samen voor kwaliteitsvolle Sumehrs!

 

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
10 mei 2023