Met de eerste lijn: Vitalink

Wat is er terug te vinden op Vitalink?

Sumehr

Het belangrijkste onderdeel van alle eerstelijnskluizen is de samenvatting van het medisch dossier of de Sumehr. De Sumehr heeft tot doel om op beknopte wijze de essentiële gezondheidsinformatie mee te geven aan andere artsen, zodat deze bij niet-geplande zorg snel een zicht krijgen op de gezondheidstoestand van een patiënt. Tegenwoordig wordt de Sumehr ook gebruikt als bijkomende informatie bij verwijsbrieven. 

Klik hier voor meer informatie over Sumehr

Medicatieschema

Vitalink was de eerste kluis die een multidisciplinair gedeeld medicatieschema ontwikkeld heeft. Dit model wordt nu ook door de andere kluizen overgenomen en zal op termijn ook over het hele land beschikbaar en toegankelijk zijn. Een medicatieschema geeft een overzicht van de voorgeschreven medicatie van de patiënt, en kan door de apotheker ook aangevuld worden met voorschriftvrije medicatie en relevante supplementen. Zo wil het medicatieschema aan alle betrokken zorgverleners een actueel overzicht geven van alle actieve medicatie die een patiënt neemt. 

Klik hier voor meer informatie over het Medicatieschema

Vaccinnet

Via Vitalink kunnen  ook vaccinatiegegevens  geraadpleegd worden. Deze gegevens zijn afkomstig uit  Vaccinnet, een systeem waar naast het raadplegen van vaccins deze ook kunnen bijbesteld worden. 

Klik hier voor meer informatie over Vaccinnet

Bevolkingsonderzoeken

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn regionale initiatieven, vandaar dat Vitalink de enige plaats is waarop deze informatie is terug te vinden. De informatie op Vitalink richt zich in eerste instantie tot patiënten, die hier informatie kunnen terugvinden over onderzoeken waaraan ze deelnamen of waar ze uitnodigingen kunnen terugvinden om aan screenings deel te nemen. 

Klik hier voor meer informatie over Bevolkingsonderzoeken

Kinddossier

De dossiers die Kind en Gezin bijhoudt over de 0-3-jarigen zijn de laatste jaren gedigitaliseerd en op Vitalink ter beschikking gesteld. Het betreft een pdf-document met de resultaten van de preventieve onderzoeken die door Kind en Gezin werden uitgevoerd. Daarnaast zijn hier ook de geregistreerde parameters terug te vinden (lengte, gewicht, hoofdomtrek, curves, …) en de toegediende vaccinaties. Zowel ouders als zorgverleners hebben toegang tot deze dossiers. De ouders moeten hiervoor wel de geïnformeerde toestemming voor hun kind activeren. 

Klik hier voor meer informatie over Kinddosier

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
02 jun 2021