Zorgtrajecten: voorwaarden versoepeld

14 jun 2012

De ministerraad besliste onlangs de voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen om van de voordelen van een zorgtraject te blijven genieten, te versoepelen.

Meteen na de invoering van de zorgtrajecten (diabetes 2 en chronische nierinsufficiëntie) richtte het Riziv het begeleidingscomité ‘Zorgtrajecten’ op. Dat comité stelde vast dat sommige patiëntendossiers geblokkeerd werden omdat er onvoldoende raadplegingen waren. Vooral oudere patiënten waarvan de gezondheidstoestand het niet steeds toelaat zich voor een raadpleging te verplaatsen, verkeren in deze situatie. “In de filosofie van de zorgtrajecten behoudt men de voordelen gedurende vier jaar en was het dus nodig om de voorwaarden tot het behoud van de terugbetaling van de zorg te versoepelen om aan deze specifieke situatie van sommige chronische patiënten tegemoet te komen”, verklaarde Onkelinx de drijfveer achter het ontwerp van Koninklijk Besluit dat ze de ministerraad voorlegde. 

Het ontwerpbesluit stelt voor om de gratis zorg voor de patiënt uit te breiden tot contacten in een andere situatie dan een raadpleging: een raadpleging bij of bezoek door de huisarts, een raadpleging bij een specialist of een ingreep voor hemodialyse in een centrum voor chronische hemodialyse of in een collectief autodialysecentrum. Deze contacten zullen voortaan ook meetellen om de forfaitaire erelonen van de huisarts en de specialist te betalen. De maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 juni 2009, de dag waarop de eerste zorgtrajecten werden gelanceerd, zodat alle lopende zorgtrajecten hiervoor in aanmerking komen.