Zorgtraject langdurige covid terugbetaald

Vanaf 1 juli kunnen huisartsen een patiënt bij wie post-COVID-19 is vastgesteld, een zorgtraject aanbieden. 

Naar schatting 13 000 landgenoten hebben momenteel te kampen met langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting. Vanaf 1 juli kan een huisarts hen een zorgtraject aanbieden waardoor ze bepaalde zorg terugbetaald krijgen. Om in aanmerking te komen voor het zorgtraject moet bij een patiënt post-COVID-19 worden vastgesteld twaalf weken na de eerste symptomen van een acute infectie met COVID-19 en/of twaalf weken na een positieve test. De huisarts bepaalt samen met de patiënt de zorgnood, waarop de huisarts beslist welke zorg wordt voorgeschreven. 

Er zijn twee mogelijke zorgtrajecten. In een eerste zorgtraject heeft de patiënt nood aan één zorgverstrekker. Dat kan bijvoorbeeld een logopedist, kinesitherapeut of psycholoog zijn. Een tweede type zorgtraject heeft een multidisciplinair karakter. De patiënt heeft dan nood aan meerdere zorgverstrekkers. In dit geval stelt de huisarts samen met de betrokken eerstelijnszorgverleners en de patiënt een persoonlijk behandelingsplan en doelstellingen op. Binnen het team van zorgverstrekkers wordt een coördinator aangesteld. De patiënt betaalt binnen de zorgtrajecten geen remgeld of supplementen voor post-COVID-19-zorg. Een zorgtraject loopt voor een periode van zes maanden, maar wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan richtlijnen. Zij worden ter beschikking gesteld zo gauw ze zijn opgemaakt volgens evidence based-regels. 

Filip Ceulemans