Zorgt corona voor geboortepiek?

13 jan 2022

In Vlaanderen werden vorig jaar 62 846 kinderen geboren in een ziekenhuis. Dat is 4,2% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). 

Het voorbije decennium daalde het aantal geboortes in Vlaanderen sterk. Die trend lijkt vorig jaar gekeerd met 4,2% meer bevallingen dan het jaar voordien. In 2021 werden er 62 846 ziekenhuisbevallingen geregistreerd door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Een forse stijging ten aanzien van 2020, maar nog steeds duidelijk minder dan in 2011 toen er 69 660 geboortes werden geteld in Vlaanderen. De sterkste toenames werden vastgesteld in de provincies Oost-Vlaanderen (+ 6,7%) en Antwerpen (+ 6,2%). In de andere provincies situeerde de stijging zich tussen 0,7 en 1,9%. Het aantal effectieve geboortes ligt nog iets hoger, vermits deze cijfers enkel slaan op de ziekenhuisbevallingen binnen de 59 materniteiten van het Vlaams gewest en het UZ Brussel. 

Gelijktijdig met de eerste cijfers voor 2021 maakte het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) ook meer gedetailleerde cijfers bekend over 2020. De Covid-19-pandemie lijkt geen grote invloed te hebben gehad op de perinatale gezondheid. Het aantal vroeggeboortes voor 32 weken steeg wel licht van 0,8 tot 1,1%. Het SPE stelde ook vast dat er meer geboortes na spontane zwangerschappen waren dan voor de pandemie. De tijdelijke sluiting van de fertiliteitscentra is daar meer dan waarschijnlijk de verklaring voor.  

Tijdens de periode van de lockdown werden minder keizersneden en epidurale verdovingen toegepast. Voor de volledige Covid-periode werd dan weer een stijging vastgesteld van beide ingrepen. Nog nooit bevielen er in Vlaanderen zoveel moeders via een keizersnede als in 2020 (21,9%). Het SPE ziet een dubbele verklaring: de latere leeftijd waarop vrouwen bevallen, maar vooral de toename van het aantal moeders met overgewicht of obesitas. Bij het begin van een zwangerschap heeft bijna 40% van de Vlaamse moeders een BMI hoger dan 25. Met het gewicht van de moeders stijgt ook het aantal jonge vrouwen met (zwangerschaps)diabetes: 2,9% in 2011, 8,1% in 2020.  

Filip Ceulemans