Zorg goed voor je nieren

Op donderdag 9 maart vindt de jaarlijkse World Kidney Day plaats. Deze opportuniteit grijpen de twee beroepsverenigingen van nefrologie (NBVN en GNFB) aan om meer aandacht te vragen voor de vroegtijdige opsporing van albuminurie. Een week lang zal een radiospot te horen zijn op Radio 2 en ook Manneke Pis komt in beeld tijdens de campagne.

Het vroegtijdig vaststellen van nierschade laat toe om risicofactoren aan te pakken en het medicamenteus beleid erop af te stemmen, want nierschade is een onafhankelijke risicofactor voor cardiovasculair lijden en mortaliteit. Deze accenten legt de campagne ‘Zorg voor je nieren’ die loopt van 9 tot 15 maart en burgers aanzet om hun huisarts te contacteren om vroegtijdig nierlijden op te sporen. 

Patiënten met hypertensie bijvoorbeeld, realiseren zich te weinig dat zij risico lopen op nierschade. Klachten komen pas naar boven als meer dan 30% van de nierfunctie is aangetast. En dan heeft het nierlijden een belangrijke impact op de levenskwaliteit en de levensduur.

Een onderzoek op microalbuminurie is de voorkeurtest om vroegtijdig nierschade aan het licht te brengen. Het kan op een gewoon urinestaal, wat de uitvoering van de test zeer laagdrempelig maakt. Een onderzoek van collega Suzanna Pauwels, in het kader van haar masterproef, liet zien dat het uitnodigen van 279 patiënten om een urinestaal te bezorgen voor de opsporing van microalbuminurie, kon rekenen op een deelname van 98% van de uitgenodigden.

Het resultaat van de albuminurie-opsporing wordt best uitgedrukt in mg per gram creatinine. Dan wordt er gecorrigeerd voor het urinevolume. Een waarde van > 30 mg/g creatinine voor mannen en > 20 mg/g creatinine voor vrouwen duidt op een verhoogde uitscheiding van albumine en kan zo vroegtijdig nierschade aantonen. 

Meer weten?

Over nierschade, de aanpak van chronische nierinsufficiëntie en het zorgtraject CNI organiseert Domus Medica op 28 maart een webinar in samenwerking met AstraZeneca. Deze avond laten we experten Dr. Ben Sprangers (nefroloog) en Dr. Gijs Van Pottelbergh (huisarts) aan het woord. Inschrijven kan via deze link

Dirk Avonts