Wonca 2023 in Brussel: Maak uw keuze!

Call for abstracts

Het grootste wetenschappelijk congres voor huisartsen in Europa komt van 7 tot 10 juni 2023 samen in Brussel. Wonca 2023 is de 28-ste bijeenkomst, en duizenden huisartsen verlaten voor even hun dagelijks praktijk om nieuwsgierig over de muurtjes te kijken hoe collega’s in het buitenland hun huisarts zijn beleven. Niet alleen kijken kan, maar ook presenteren van eigen ervaringen als huisarts.

Het thema van Wonca 2023 is ‘Making choices in in primary care’. En dat beroert elke huisarts en eerstelijnswerker. Welke patiënt toch nog zien, ook al is  het afsprakenspreekuur eigenlijk volzet? Welke preventieve acties zijn echt nuttig en prioritair voor de gezondheid van patiënten? Hoe de life-work balans in evenwicht houden? Welke keuzes privé en welke professioneel?

Ervaringen, praktijkprojecten, initiatieven vanuit de kring en ook pilootonderzoeken kunnen een plaatsje krijgen tijdens de wervende 4 dagen van het congres. Ook al heb je weinig -of zelfs geen- ervaring met presenteren op een congres, Wonca 2023 biedt heel wat laagdrempelige mogelijkheden.

In een state of the art sessie krijgt de presentator de kans om nieuwe initiatieven vanuit de eerstelijn uitgebreid naar voor te brengen. Workshops zijn een mogelijkheid om controversiële thema’s aan bod te laten komen. Ook vaardigheden tonen en trainen kunnen onderwerp zijn van een workshop. Wie het wat grootser ziet, kan een voorstel voor een symposium indienen: een specifieke topic die belicht wordt door 5 tot 6 sprekers.

Heb je niet meteen een project voor te stellen, maar loop je al een tijd met een goed idee in je hoofd dat nog niet vertaald is naar een onderzoeksvraag? Dan is een plaats in de sessie From the practice to research een prima forum: 4 minuten presentatie en 8 minuten discussie. Heb je al wel wat onderzoek uitgevoerd, wil je de resultaten presenteren en ben je benieuwd hoe de toehoorders dat waarderen? Dan is Science Slam de geschikte ring om dat te doen: 10 minuten presentatie, waarbij je het publiek probeert emotioneel te raken, want zij stemmen op het einde over de beste presentatie.

Is een competitieve sfeer niet zo jouw ding, dan zijn er ook nog de klassieke formats. Een Oral - Lecture geeft je 10 minuten spreektijd en 5 minuten discussie. Oral – 1 Slide – 5 minutes Lecture is superkort en gebald: 3 minuten presentatie en 2 minuten discussie.
Jonge huisartsen worden aangemoedigd om een presentatie te geven over klinische casuïstiek in de sessie Case presentation by young doctors. Het is de bedoeling om een casus te presenteren in 5 minuten, om nadien met de toehoorders gedurende 10 minuten in discussie te gaan over diagnose en therapie.

Wie niet graag op een publiek forum staat, maar wel iets te zeggen of te presenteren heeft, kan gaan voor een posterpresentatie: op papier in een grote hall waar geïnteresseerden rondwandelen en grasduinend de diverse posters bekijken. Ook e-posters zijn mogelijk en zijn te zien op speciale schermen.

Warm gemaakt om iets in te dienen voor Wonca 2023? Dan start alles bij het indienen van een abstract: een gebalde samenvatting van hetgeen je wil brengen. Start met een korte (maximaal 20 woorden), aansprekende titel. Lijst de auteurs op (voornaam en familienaam) zonder titels en graden. De ‘body’ van de abstract omvat maximaal 250 woorden. Let op, abstracts moeten ingediend worden voor 10 januari 2023.

https://www.woncaeurope2023.org/call-for-abstracts

Meer nieuws