WGO: “Kwart van de sterfgevallen houdt verband met milieufactoren”

Omdat de impact op de volksgezondheid van milieufactoren waarop we invloed hebben groot is, lanceerde federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) eergisteren (dinsdag 23 januari) het derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3). 

In de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) veroorzaken risicofactoren gelinkt aan het milieu naar schatting 1,4 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Wereldwijd zijn ze verantwoordelijk voor een kwart van alle niet-overdraagbare ziekten, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsaandoeningen, psychische stoornissen en infectieziekten. Begin dit jaar keurden de ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid van de diverse entiteiten die België rijk is, het derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3) goed. Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) stelde het plan deze week voor.  

NEHAP3 focust op twee prioritaire thema’s: 

  • Veerkracht, adaptatie en strijd tegen de klimaatverandering 

  • Vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de volksgezondheid en het leefmilieu 

Deze doelstellingen worden op hun beurt nagestreefd via acht zogenoemde actiefiches: 

Actiefiche 1: zorgen voor een rechtvaardige transitie naar veerkrachtige gezondheidssystemen. 

Actiefiche 2: zorgen voor een rechtvaardige transitie naar duurzame en koolstofarme gezondheidszorgsystemen. 

Actiefiche 3: begrijpen en beheren van de impact van ozon en hittegolven op de gezondheid. 

Actiefiche 4: deelname aan het Europees partnerschap voor chemische risicobeoordeling (PARC) met als doel het ontwikkelen van een nieuwe generatie chemische risicobeoordeling om gezondheid en leefmilieu beter te beschermen. 

Actiefiche 5: Nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED). 

Actiefiche 6: opleiding van de gezondheidsprofessionals over de impact van het milieu op de gezondheid via online opleidingsmodules die geaccrediteerd worden door het Riziv. 

Actiefiche 7: het monitoren van exotische muggen.  

Actiefiche 8: het coördineren van de aanpak om de tekenpopulaties, de door teken overgedragen ziekten en het risico op contact met teken in tuinen, parken en recreatiegebieden te verminderen. 

Filip Ceulemans

Meer nieuws