Wetsontwerp vaccinatie door apothekers, een gemiste kans?

De ministerraad heeft donderdag 20 juli een wetsontwerp goedgekeurd dat apothekers toelaat om vanaf oktober 2023 ook griepvaccins te plaatsen in de apotheek in het kader van de vaccinatiecampagne tegen griep en covid. Het wetsontwerp ligt nog ter nazicht bij de Raad van State en wordt in september voorgelegd aan het parlement. Huisartsenvereniging Domus Medica zet grote vraagtekens bij dit wetsontwerp en ziet het als een gemiste kans om de najaarscampagne efficiënt aan te pakken. Volgens Domus Medica vormt een goede samenwerking binnen de eerste lijn de sleutel tot succes, waarbij de huisarts een coördinerende rol opneemt. 

Ingewikkelde logistiek

De vaccinatiegraad tegen griep scheert geen hoge toppen. In 2019 liet 61% van de 65-plussers in België zich vaccineren, een cijfer dat relatief laag ligt. Onder meer de ingewikkelde logistiek vormt daarbij één van de struikelblokken. Vandaag moet een patiënt eerst langs de apotheek gaan, de apotheker levert het vaccin en de patiënt gaat op zijn beurt naar de huisarts om het vaccin te laten toedienen. Er is dus nog werk aan de winkel, daar is ook Domus Medica het mee eens. In een poging om het proces te vereenvoudigen en de vaccinatiegraad te verhogen heeft de ministerraad nu een wetsontwerp goedgekeurd, waardoor ook apothekers de bevoegdheid krijgen om een griepvaccin te zetten. 

Gestructureerde aanpak

Domus Medica betreurt dit eenzijdige wetsontwerp. Om vier miljoen prikken (covid en griep) te zetten bij de risicogroepen is een goede samenwerking tussen huisartsenpraktijken, verpleegkundigen en apothekers onmisbaar, maar wel volgens een gecoördineerde aanpak binnen een bepaalde regio en gefaciliteerd door de eerstelijnszones. Uiteraard dient het financiële kader hiervoor aangepast te worden. Enkel dankzij een gestructureerde aanpak, waarbij alle partners hun rol vervullen, kunnen we een significant hogere vaccinatiegraad bekomen. 

Laagdrempelig via de huisarts

Binnen deze samenwerking speelt de huisarts een centrale rol. Huisartsen kennen hun patiëntenpopulatie die het meeste baat heeft bij bescherming tegen griep, waardoor ze deze patiënten efficiënt kunnen toeleiden naar een prik. Zij beheren het medisch dossier en zijn daarom het best geplaatst om doelgroepen te definiëren, te informeren, te motiveren en uit te nodigen. 
Daarnaast dringt een vereenvoudiging van het vaccinatieproces zich op. Net zoals bij tetanus, andere basisvaccins en sinds kort ook covid moeten de huisartsen de mogelijkheid hebben om het griepvaccin te bestellen. Het vaccin wordt dan geleverd in de praktijk, zodat de patiënt hiervoor niet eerst bij de apotheek moet passeren.  

Eerstelijnssamenwerking 

Dr. Jeroen van den Brandt, voorzitter Domus Medica: “Door apothekers de bevoegdheid te geven om griepvaccins te plaatsen, zonder een duidelijk samenwerkingskader, creëert de minister een gemiste kans. Dat we door een goede samenwerking binnen de eerste lijn uitzonderlijke dingen kunnen verwezenlijken, hebben we nochtans in het verleden al aangetoond. Met dit voorstel gaan apotheker en arts meer tegen elkaar worden uitgespeeld, dan we met elkaar gaan samenwerken. Vanuit Domus Medica willen we die eerstelijnssamenwerking net verder uitbouwen waarbij de huisarts zijn optimale rol speelt door de burger laagdrempelig beide vaccins te kunnen aanbieden.”