Wanneer is je kind te ziek om naar de kinderopvang, de kleuter-, de lagere of de secundaire school te gaan?

Kinderopvang en consultatiebureau Kind & Gezin

Bij milde ziektesymptomen is het moeilijk om te weten wanneer een kind wel/niet naar de opvang of het consultatiebureau van Kind & Gezin mag komen. Dit is nog moeilijker geworden door corona.

We moeten kinderen alle kansen geven en daarom is het belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn dat ze naar de opvang kunnen en tijdig opgevolgd en gevaccineerd worden. Dit schema geeft een overzicht weer van welke symptomen toegelaten zijn in de kinderopvang en op het consultatiebureau. De flowchart koorts geeft mee wat de kinderopvang moet doen als een kindje koorts heeft.

Toegelaten

 • Snotneusje
 • Lichte hoest
 • Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • Gekende chronische hoest (bij hyperactieve luchtwegen)
 • Chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux    

Niet-toegelaten

 • (Rectaal gemeten) koorts (>38,0°C)
 • Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
 • Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • Plotse huiduitslag of blaasjes

Dit schema is opgesteld door artsen van het agentschap Opgroeien, in samenspraak met de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgium Paediatric Covid-19 Task Force, en artsen van Domus Medica en BVAS.

Kleuterschool

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg maakte een beslisboom die kan helpen om te bepalen of een kind al dan niet naar het kleuteronderwijs mag.

Lager en secundair onderwijs

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg maakte een beslisboom die kan helpen om te bepalen of een kind al dan niet naar de lagere of middelbare school mag.