Vlaanderen versterkt rol apotheker

Met een gemiddelde van honderd patiëntencontacten per dag behoren apothekers tot de zorgverstrekkers in de eerste lijn met het grootst aantal contacten. Vlaanderen wil dat netwerk gebruiken om apothekers meer dan vandaag in te schakelen in de sensibilisering en preventie van chronische aandoeningen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zet voorts een projectsubsidie van 120 000 euro opzij om apothekers een grotere rol te laten nemen inzake detectie en signalering van psychosociale noden en kwetsbaarheden. Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) wil de apothekers in de toekomst een rol laten spelen in het opmerken en doorverwijzen van slachtoffers van geweld en van kwetsbare burgers met psychosociale noden die onder de radar blijven. Daarvoor nam het VAN al contact met de CAW’s om tot een duurzame samenwerking te komen. Het is de bedoeling zowel de problematiek van familiaal geweld als de psychosociale noden en behoeften van elke kwetsbare burger op te merken, te bespreken en gepast aan te pakken.

Concreet wil Beke dat de apothekers bestaande goede praktijken delen, maar daarnaast ook werk maken van de ontwikkeling van een checklist in functie van het opmerken en herkennen van signalen in het kader van familiaal geweld en het verbergen en niet onderkennen van psychosociale problemen. Voorts moeten tips worden aangereikt om problemen bespreekbaar te maken, mensen te ondersteunen en te motiveren en ze snel en gemakkelijk toe te leiden naar de hulpverlening. Een onmisbare tool daarbij is de sociale kaart die een overzicht geeft van de meest efficiënte en geschikte hulpverlening.

De nadruk die Vlaanderen en Wouter Beke leggen op de rol van de apotheker betekent niet dat de huisarts wordt vergeten. “Niet alleen de apothekers hebben een belangrijke rol als aanspreekpunt, maar ook de huisartsen”, luidt het. Beke verwijst hier naar de e-learning over partnergeweld die Domus Medica in opdracht van de Vlaamse overheid uitwerkte. “De huisarts is immers ook zeer goed geplaatst om signalen op te pikken en de nodige zorg te installeren.”

Filip Ceulemans