Vlaanderen lanceert Gezondheidskompas

Sinds deze week kunnen patiënten met het Gezondheidskompas van de Vlaamse overheid nagaan of ze een verhoogd risico lopen op diabetes of hart- en vaatziekten. 

Op 23 januari lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen het Gezondheidskompas (www.gezondheidskompas.be). Via het Gezondheidskompas beantwoordt uw patiënt online een aantal vragen over zijn gezondheid en zijn leefstijl. In een aantal gevallen zal hij achteraf het advies krijgen om naar zijn huisarts te gaan.

Het Gezondheidskompas is een website, ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse overheid, en is een compilatie van de Gezondheidsgids van Domus Medica en het HALT2Diabetes-project van de Diabetes Liga. De vragenlijst stelt een waaier van preventievragen, van het risico op hart- en vaatziekten, over beweging, voeding, rookgedrag, (type 2) diabetes tot vaccinatie en het risico op bepaalde kankers. De website is gericht op mensen vanaf 45 jaar. 

Aan de hand van een vragenlijst wordt nagegaan of de respondent een risico loopt op diabetes type 2. Is dat het geval, dan kan de patiënt instromen in het HALT2Diabetes-traject. Dit traject wordt momenteel aangeboden in de regio’s Menen, Wervik en Wevelgem en Mechelen en Heist-op-den-Berg. Bedoeling is om het traject progressief ook in andere regio’s aan te bieden. 

De website geeft ook aan welk diabetesrisico de patiënt loopt op basis van de FINDRISC-score. De FINDRISC-vragenlijst berekent aan de hand van acht parameters het totale risico om binnen de tien jaar diabetes type 2 te krijgen.

Na het invullen van de vragenlijst(en) krijgt de patiënt adviezen in verband met beweging en gezonde voeding, gebaseerd op de Gezondheidsgids van Domus Medica en het HALT2Diabetesproject van de Diabetes Liga. In een aantal gevallen zal hij daarnaast het advies krijgen om een afspraak te maken bij de huisarts. De toepassing genereert een unieke code die de patiënt kan afdrukken en meenemen naar de huisarts. 

Het is met deze code dat de huisarts, via de knop ‘huisarts’, bovenaan de startpagina van de webstek www.gezondheidskompas.be toegang krijgt tot de persoonlijke vragenlijst van de patiënt. De huisarts kan dan samen met de patiënt de vragenlijst overlopen, gegevens aanvullen of aanpassen. Hierna volgt een definitief beleidsadvies. Dit is de basis waarop, patiënt en huisarts samen een individueel preventieplan kunnen afspreken.

Wie als huisarts meer wilt weten over de onderwerpen en de aanbevolen opvolging, kan terecht op: www.ggids.be, een onderdeel van de webstek van Domus Medica.

In de loop van maart komt er ook een e-learning over het Gezondheidskompas, FINDRISC en HALT2Diabetes.