Verplichte inzameling gegevens zorgtrajecten

7 jun 2012

Sinds 1 mei van dit jaar kunnen huisartsen de gegevens van hun patiënten die in een zorgtraject (diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie) zijn opgenomen, doorsturen naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). De huisartsen zijn verplicht deze gegevens door te sturen in het kader van een wetenschappelijke evaluatie.

Exact drie jaar geleden werden de eerste zorgtrajecten ingevoerd, diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie. Respectievelijk meer dan 18000 en meer dan 14000 patiënten werden ondertussen in een van deze zorgtrajecten opgenomen. Aan de zorgtrajecten is ook een verplichte doorzending van patiëntengegevens verbonden. De medicomut besliste op 16 april van dit jaar dat huisartsen die de gegevens niet doorsturen, het risico lopen dat het forfaitair honorarium niet wordt uitbetaald of, wanneer het al betaald is, teruggevorderd wordt. 

Begin mei kregen alle huisartsen die één of meerdere contracten voor een zorgtraject sloten, in principe een schrijven van het Riziv waarin hen erop gewezen wordt dat ze tussen 1 mei en 31 augustus 2012 de gegevens van de patiënten met een zorgtraject moeten doorgeven via een beveiligde webapplicatie van het eHealth-platform. In de Kamercommissie Volksgezondheid fulmineerde kamerlid en huisarts Daniel Bacquelaine (MR) eind mei tegen het feit dat huisartsen verplicht worden via het platform van eHealth te werken. “Bij de uitwerking van de wet op eHealth werd ons gegarandeerd dat artsen niet verplicht konden worden met het eHealth-platform te werken. Dat was ook niet nodig omdat er alternatieven bestonden en bestaan voor de inzameling van gegevens”, aldus Bacquelaine. Hij verwees heel concreet naar het Réseau Santé Wallon. Op de zitting van de commissie deelde Philippe Courard, die in de plaats van Laurette Onkelinx antwoordde, mee dat het Riziv na overleg met de medicomut contact zou opnemen met het Réseau Santé Wallon. 

Elektronisch medisch dossier

Dat gebeurde blijkbaar zeer snel en leverde ook resultaat op. Op 1 juni deelde het Riziv immers mee dat “de gegevensinzameling voor zorgtrajecten dankzij twee nieuwe initiatieven nog vlotter zal verlopen”. Het Réseau Santé Wallon wil zelf een specifieke toepassing voor de gegevensinzameling ontwikkelen en krijgt hiervoor van het Riziv de nodige informatie, zodat “het de toepassing in optimale omstandigheden en binnen een redelijke termijn kan ontwikkelen”. Daarnaast liet het Riziv weten dat huisartsen die de gegevens van hun patiënten met een zorgcontract gestructureerd hebben geregistreerd via hun elektronisch medisch dossier, de gegevens automatisch zullen kunnen doorsturen naar de beveiligde webtoepassing. Zij het op voorwaarde dat hun softwareleverancier een aangepaste extractiemodule voorzien heeft. Doorsturing via deze weg zou vanaf half juni mogelijk moeten zijn.


Lees ook: