Verlenging tussenkomst long-COVID-19

Het zorgtraject voor patiënten met long-COVID-19 dat afloopt op 30 juni 2023, wordt verlengd tot 30 juni 2024. 

Voor een aanzienlijk deel van de patiënten stopt het COVID-leed niet na de acute fase. Zij krijgen te kampen met long-COVID-19 of post-COVID-19. Deze patiënten hebben recht op een tegemoetkoming voor verschillende behandelingen in de eerste lijn. Soms zijn die behandelingen echter onvoldoende en is er nood aan extra verstrekkingen door meerdere zorgverstrekkers. Daarom werd vorig jaar vanaf 1 juli een tegemoetkoming in de eerstelijnszorg voorzien via een gepersonaliseerd zorgtraject long-COVID. De overeenkomst liep voor de periode van een jaar en loopt dus af op 30 juni van dit jaar. Vanaf 1 juli 2023 wordt er een nieuw zorgtraject aangeboden, opnieuw voor een periode van één jaar. 

Het zorgtraject voorziet een tegemoetkoming voor patiënten die twaalf weken na de eerste symptomen van een COVID-19-infectie en/of twaalf weken na een positieve test nog steeds last hebben van symptomen gelinkt aan COVID-19 (moeheid, kortademigheid, cognitieve disfunctie) met een zichtbare impact op het dagelijks leven van de patiënt. De symptomen kunnen zowel aanhouden na de initiële episode als optreden na een initieel herstel. Zowel patiënten die werden gehospitaliseerd als niet-gehospitaliseerde patiënten komen in aanmerking voor het zorgtraject. 

De huisarts bepaalt de zorgnood en de gepersonaliseerde doelstellingen in samenspraak met de patiënt. Vervolgens kan de patiënt doorverwezen worden naar één of meerdere zorgverstrekkers binnen de eerste lijn zoals een kinesitherapeut, een logopedist, een psycholoog, een neuropsycholoog of een diëtist. Zowel een monodisciplinaire behandeling bij één zorgverstrekker als een multidisciplinaire behandeling bij meerdere zorgverstrekkers behoort tot de mogelijkheden. De patiënt betaalt geen remgeld voor de specifieke verstrekkingen binnen het zorgtraject. 

Bij een monodisciplinair traject zijn volgende verstrekkingen na doorverwijzing door de huisarts terugbetaald: 

 • Kinesitherapie:  
  • 18 zittingen van 30 minuten per jaar (gewone nomenclatuur). Deze verstrekkingen worden niet vergoed binnen het zorgtraject 
  • Wie nood heeft aan meer zorg, kan 60 zittingen van 30 minuten voorgeschreven krijgen over een behandeltijd van één jaar, waarvan maximaal 30 zittingen mogen worden aangerekend in de eerste zes maanden 
 • Logopedie: 7 zittingen van 30 minuten per jaar, na een logopedisch onderzoek en anamnese van een uur 
 • Psychologie wordt niet vergoed binnen het zorgtraject, maar de patiënt kan volgens de bestaande tarieven therapie volgen bij een psycholoog 
 • Diëtetiek
  • Een bilan wordt opgesteld waarvoor de patiënt geen remgeld dient te betalen 
  • 7 individuele diëtetische interventies waarvoor geen remgeld moet worden betaald 
 • Ergotherapie
  • Een observatiebilan wordt opgesteld door de ergotherapeut, hiervoor betaalt de patiënt geen remgeld 
  • 14 individuele ergotherapeutische interventies van een uur waarvoor de patiënt geen remgeld betaalt 
  • In de tweede lijn wordt er enkel terugbetaling voorzien in het kader van neuropsychologische diagnostiek en behandeling 
 • Neuropsychologie
  • Een neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies waarvoor geen remgeld moet worden betaald 
  • 10 individuele neuropsychologische interventies van een uur die volledig worden terugbetaald 

Filip Ceulemans