Toetreding akkoord 2022-2023

Tot 15 december krijgen artsen die dit jaar geconventioneerd zijn de mogelijkheid om voor volgend jaar uit de conventie te stappen. Gedeconventioneerde artsen kunnen op elk moment toetreden tot de conventie. 

Het akkoord dat artsen ziekenfondsen eind vorig jaar bereikten, werd afgesloten voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2022 tot 31 december 2023. Artsen die niet voor 10 maart van dit jaar zijn uitgetreden, hebben de mogelijkheid om dat voor volgend jaar te doen. Ze moeten dat doen via de beveiligde webapplicatie die het Riziv hiervoor beschikbaar stelt op het MyRiziv-portaal. Artsen die niet geconventioneerd zijn, kunnen op elk moment toetreden tot de conventie. Let wel: het sociaal statuut geldt enkel voor wie een volledig jaar is toegetreden. 

De grote meerderheid van de artsen is momenteel geconventioneerd. 93,37% van de 22.688 actieve Belgische huisartsen trad tot de conventie toe. In Vlaanderen ligt het percentage nog hoger (95,23%). Bij de specialisten is nog steeds een groot deel geconventioneerd (83,72%), zij het dat hun aantal lager ligt dan bij de huisartsen. Het percentage Vlaamse specialisten dat de conventie onderschreef (80,05%), ligt overigens lager dan het nationaal percentage. 

Filip Ceulemans