Thuisbehandeling borstkanker: positieve evaluatie

25 feb 2021

Het UZ Leuven maakt een positieve evaluatie van een proefproject waarbij de behandeling van borstkanker thuis of bij de huisarts wordt toegediend.

In december eindigde een drie jaar durend proefproject van het UZ Leuven waarbij een behandeling voor borstkanker thuis of bij de huisarts werd toegediend. Het UZ Leuven werkte voor het project, dat er kwam op initiatief van de federale overheid, samen met het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en Kring Huisartsen Oost-Brabant (Khobra). Voor de patiënten is deze manier van werken veel praktischer omdat er minder verplaatsingen naar het ziekenhuis nodig zijn. Het zorgt ook voor een andere beleving van de ziekte. 

Dr. Kevin Punie van de dienst algemene medische oncologie geeft toe dat het voor artsen en verpleegkundigen een grote stap was om de toediening van een oncologische behandeling uit handen te geven. “We kozen voor dit pilootproject daarom bewust voor één soort onderhuids in te spuiten behandeling met relatief weinig nevenwerkingen. De opstart van de behandeling en de eerste toedieningen vonden in het ziekenhuis plaats. Bovendien werden de patiënten regelmatig opgevolgd door de oncologische zorgverleners in het ziekenhuis”, aldus dr. Punie. In de tweede fase kregen de patiënten de keuze om de toediening van bijkomende oncologische medicatie door de huisarts of door een thuisverpleegkundige te laten uitvoeren.

Na drie jaar geeft het UZ Leuven het project een positieve evaluatie. Zowel de patiënten als de zorgverstrekkers halen er voordeel uit. Doordat de patiënt slechts één keer in plaats van vier keer naar het ziekenhuis moet gaan, beleeft die de ziekte helemaal anders. De behandeling wordt minder intensief en ook praktisch is deze manier van werken handiger. Het UZ Leuven hoopt dan ook dat de overheid, nu het proefproject is afgelopen, snel het licht op groen zet om dit soort thuisbehandeling op grotere schaal toe te laten. Het denkt daarbij niet enkel aan de behandeling van borstkanker, maar ook aan andere vormen van kanker die zich lenen tot thuisbehandeling. Zolang er geen fiat komt van de overheid kunnen er echter geen nieuwe patiënten op deze manier worden behandeld.

Filip Ceulemans