Supplementen MRI- en CT-scans aan banden gelegd

Sinds 4 december mogen ziekenhuizen tijdens de kantooruren en bij een dringende medische noodzaak MRI- en CT-scans enkel nog aanbieden aan officiële tarieven, dus zonder dat de radioloog een supplement mag aanrekenen. 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voerde vanaf 4 december een maatregel in waardoor radiologen geen supplement meer mogen aanrekenen voor een MRI- of CT-scan tijdens de kantooruren of bij een dringende medische noodzaak. Vandenbroucke koppelt daar meteen een voorstel aan om het aantal MRI-toestellen in ons land te verhogen. Dat is nodig om de verschuiving van CT-scans naar MRI-scans op te vangen. Voor de invoering van dit voorstel is het nog wachten op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. 

Wat houdt de maatregel die op 4 december van kracht werd, concreet in voor uw patiënt: 

  1. Wanneer een arts voorschrijft dat een MRI- of CT-scan dringend moet gebeuren (bijvoorbeeld bij een onrustwekkend bolletje dat op kanker zou kunnen wijzen), moet het ziekenhuis dat – ongeacht dag of uur – aanbieden aan de officiële tarieven, dus zonder supplement van de radioloog. Dat geldt ook wanneer een patiënt via de spoed een scan ondergaat. 

  1. Ook voor minder dringende MRI- en CT-scans moet elk ziekenhuis voldoende capaciteit aanbieden om de scans binnen een redelijke termijn aan te bieden zonder een supplement te vragen. 

  1. Voor een MRI- of CT-scan die niet als dringend is voorgeschreven en die buiten de kantooruren plaatsvindt (kantooruren zijn van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur) mag onder strikte voorwaarden nog wel een supplement worden aangerekend. De patiënt moet voorafgaand ingelicht zijn over de financiële gevolgen en moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven.

Filip Ceulemans