Summer of Sumehr 2023: Zorgcontinuïteit zonder zorgen

4 mei 2023

Het wordt intussen traditie, de jaarlijkse campagne Summer of Sumehr. In 2023 luidt de slagzin van de Summer of Sumehr campagne als volgt: ‘Zorgcontinuïteit zonder zorgen’. We willen hiermee demonstreren dat artsen die hun Sumehrs op orde hebben, zorgeloos op vakantie kunnen gaan, want dankzij goede Sumehrs kunnen wachtartsen, spoedartsen en thuisverpleegkundigen de zorg voor de patiënten verderzetten wanneer hun huisarts afwezig is. De huisstijl van de campagne zal hiermee in lijn zijn, dus zomers en luchtig. 

Sensibiliseringscampagne

De campagne ‘Summer of Sumehr’ onstond twee jaar geleden binnen de Huisartsenvereniging Gent, om huisartsen te sensibiliseren en positief te motiveren voor het maken van kwaliteitsvolle Sumehrs. In 2022 groeide dit lokale initiatief uit tot een Vlaamse campagne, in samenwerking met Domus Medica, het Vlaams Patiëntenplatform en 21 huisartsenkringen. Via zomerse, luchtige nieuwsbrieven vol tips en beeldmateriaal werd het belang van de Sumehr opnieuw onder de aandacht gebracht. Zowel huis- als spoedartsen kwamen aan het woord, en patiënten werden overtuigd om met hun huisarts in gesprek te gaan over hun gezondheidsamenvatting. 

Campagne 2023 - Zorgcontinuïteit zonder Zorgen

De campagne blijft groeien, en nog meer dan voorgaande jaren zal sensibilisering aangevuld worden met vormingsactiviteiten. Voor dit jaar hebben al 42 huisartsenkringen en wachtpostgebieden hun deelname aan de campagne bevestigd. Dat komt overeen met zo’n 80 procent van alle Vlaamse huisartsen. Daarnaast zegden ook de leveranciers van de 4 meest gebruikte softwarepakketten reeds toe om gezamenlijk 2 geaccrediteerde webinars te voorzien over ‘Goed registreren in het EMD voor een betere continuïteit van de zorg’. Tot slot frissen we ons LOK-pakket op en willen we moderatoren opleiden om LOK’s over dit thema in goede banen te leiden.

Wil Rijnen
Expertisedomeinverantwoordelijke ICT & eHealth