Sociaal statuut versoepeld

Het Belgisch Staatsblad publiceerde maandag het Koninklijk Besluit van 19 september dat de regels voor het verwerven van het sociaal statuut voor sommige artsen versoepelt.

Om in aanmerking te komen voor de sociale voordelen van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsluiten, moeten artsen bepaalde activiteitendrempels halen. Sommige artsen hebben echter recht op het sociaal statuut zonder aan de drempel te voldoen. Voor hen wordt een speciale regeling uitgewerkt waarvan de modaliteiten maandag in het Belgisch Staatsblad verschenen. In totaal gaat het om ongeveer 800 artsen die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 recht hebben op een sociaal voordeel. Voor de regeling komen bijvoorbeeld artsen in aanmerking die tijdens het referentiejaar in het buitenland werkten. Voor hen volstaat een verklaring op eer. Een tweede groep zijn artsen die prestaties hebben geleverd ten laste van de verplichte zorgverzekering zonder dat ze evenwel vervat zijn in de individueel aanrekenbare geboekte verstrekkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om artsen die minstens dertien uur per week actief zijn in een transfusiecentrum of in een revalidatiecentrum gefinancierd door het Riziv. De regeling geldt niet voor artsen die zich vooral met administratieve taken bezig houden en evenmin voor adviserend artsen, bedrijfsartsen, gevangenisartsen, gerechtsartsen of artsen met uitsluitend een academische functie.

Filip Ceulemans