Sociaal statuut: geautomatiseerde aanvraag (maar nog niet voor huisartsen)

Sinds dit jaar moet het sociaal statuut niet meer via een papieren formulier worden aangevraagd. Voor een aantal zorgverstrekkers, voorlopig nog niet voor huisartsen, wordt het systeem zelfs volledig geautomatiseerd.

Sinds begin dit jaar moeten zorgverstrekkers hun sociaal statuut niet meer via een papieren formulier aanvragen. Voor een aantal zorgverstrekkers (apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) maakt het Riziv voortaan automatisch een premie-aanvraag en bijbehorend evaluatieresultaat, indien het de nodige betalingsgegevens heeft en de zorgverstrekker aan een aantal basisvoorwaarden voldoet. 

Apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen kregen in juni van dit jaar toegang tot een nieuwe webapplicatie waarin ze hun contracten kunnen raadplegen die de verzekeringsondernemingen hadden overgemaakt en ze informatie krijgen over een aantal basisvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen. 

Sinds het begin van deze maand zijn ook de premie-aanvragen voor 2019 toegevoegd, net als de evaluatieresultaten. Het evaluatieresultaat bevat de activiteitsgegevens van de zorgverstrekker, de eventueel gekende periodes van inactiviteit en het premiebedrag dat het Riziv op basis hiervan berekende. In de meeste gevallen zijn er geen verdere acties nodig van de zorgverstrekker. Dat geldt voor de zorgverstrekkers die het maximumbedrag ontvangen (73% van de zorgverstrekkers die recht hebben op een premie) en zorgverstrekkers die instemmen met een lagere premie. 

Alle betrokken zorgverstrekkers krijgen een mail wanneer hun evaluatieresultaat online staat in MyRiziv. Volgend jaar wordt het systeem uitgebreid naar artsen en tandartsen.

Filip Ceulemans