Selectie van 16- en 17-jarige risicopatiënten voor een prioritaire vaccinatie

Waarom een prioritaire vaccinatie? 

Oorspronkelijk werden enkel risicopatiënten van 18 tot 64 jaar geselecteerd voor een prioritaire vaccinatie. Nu komen daar ook 16-en 17-jarige risicopatiënten bij. Dit zijn de patiënten met dezelfde onderliggende aandoeningen als de risicopatiënten tussen 18 en 44 jaar die werden geselecteerd met de eerste query, omdat zij een hoger risico hebben op complicaties bij een COVID-19-besmetting. Volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn dit de aandoeningen met prioriteit 1 (niet de risicopatiënten met prioriteit 3, zoals astma, obesitas, …).  

Hoe worden 16-en 17-jarige risicopatiënten geselecteerd?

Per ziekenhuis is er één referentiearts pediatrie (naast referentiearts zeldzame ziekte) toegevoegd die de selectie en de vaccinatie van 16-en 17-jarige risicopatiënten coördineert. Elke pediater mag ook gecontacteerd worden om jonge patiënten met syndroom van Down toe te voegen. Op Info-coronavirus staat er een lijst met de referentie- pediaters

Vanaf wanneer kunnen deze 16-en 17-jarige risicopatiënten worden geselecteerd? 

Deze risicopatiënten worden geselecteerd vanaf 10 juni tot 21 juni. 

Waarom gebeurt de volledige selectie van 16-en 17-jarige risicopatiënten niet door de huisarts? 

Dit is een louter technische oplossing, omdat het opladen van risicopatiënten maar mogelijk was tot 3 juni. Dit maakt ook dat het niet duidelijk zou zijn wanneer deze groep volledig gevaccineerd is. Bijgevolg is niet proportioneel om de softwaresystemen opnieuw aan te passen om deze beperkte groep patiënten te selecteren. In totaal spreken we van slechts 10 000 risicopatiënten in België (ongeveer 1 per huisarts). De enige groep die niet automatisch wordt opgenomen door de pediaters, zijn de patiënten met het syndroom van Down. Hiervoor worden de huisartsen ingeschakeld.   

Wat is de rol van de huisartsen bij de selectie van de 16-en 17-jarige risicopatiënten? 

16-en 17-jarige patiënten met het syndroom van Down zijn niet noodzakelijk gekend bij de pediaters. De huisarts kent deze jongeren wel. Het gaat hier om een zeer beperkte groep (ongeveer 500 in België). 

Huisartsen stemmen eerst af met deze patiënt (en familie). Vervolgens kunnen huisartsen, via de eHealthBox, de gegevens van de patiënt doorsturen naar een pediater om deze op de lijst van risicopatiënten te zetten. Alle pediaters zijn op de hoogte van de procedure en kunnen doorverwijzen naar de verantwoordelijke referentie arts pediatrie

Hoe kunnen 16-en 17-jarige risicopatiënten nakijken of ze geselecteerd zijn als risicopatiënt? 

Patiënten kunnen via myhealthviewer nakijken of ze ook effectief op de lijst met risicopatiënten voor prioritaire vaccinatie staan. De lijst met risicoaandoeningen staat in het advies van de Hoge Gezondheidsraad (met nog een aanvulling voor de zeldzame aandoeningen). 

Aandoeningen Leeftijd Prioriteit Bewijs Risico
Hematologische neoplasma’s 16-17 1 A Sterfte
Chronische leverziekten (Child-Pugh score B en C) 16-17 1 A Sterfte
Chronische nierziekten - CDK stages G3a tot G5
Chronische nierinsufficientie - Dialysepatiënten
16-17 1 A Sterfte
Immuungecompromitteerde patiënten (niet HIV) 16-17 1 A -
Getransplanteerden (en patiënten op de wachtlijst) 16-17 1 A -
Syndroom van Down 16-17 1 A -
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS – HIV) 16-17 1 B -
Zeldzame ziekten 16-17 1 C -


Waar kan u meer informatie vinden over de selectie van risicopatiënten?

Er werd ook een aparte brief opgesteld voor arts/ specialisten en patiënten. In het webdossier staat ook meer uitleg over de selectie van 16-17- jarige risicopatiënten.  

Maarten Guldentops
Expertisedomeinverantwoordelijke
Preventie & Gezondheidspromotie