RMG verlaagt epidemiologisch beheersniveau naar 1 - Einde verplichte isolatie na positieve test

Op donderdag 20 april heeft de RMG (Risk Management Group) op basis van de laatste cijfers besloten dat de epidemiologische situatie voor alle luchtwegaandoeningen nu op beheersniveau 1 ligt. Deze beslissing volgt het advies van de RAG (Risk Assessment Group).

Conform de aanbevelingen goedgekeurd door de IMC van 22 maart is de mondmaskerdracht in de zorgsector nu enkel nog aangewezen bij contact met mensen met immuunstoornissen of in geval van een respiratoire infectie. Het dragen van maskers is nu dus alleen geadviseerd voor patiënten met ademhalingssymptomen (hoesten, niezen, keelpijn, ...) en immuungecompromitteerde patiënten.

Zorgverleners kunnen echter altijd zelf beoordelen wanneer het nodig is een masker te dragen. Maskers blijven nuttig om de overdracht van virussen te voorkomen, vooral in een ziekenhuis of wachtkamer. 

Vaccinatie, handhygiëne en ventilatie blijven ook belangrijke barrières tegen virussen.

Domus Medica verwijst hierbij naar het document 'Hygiëne in de huisartsenpraktijk om infectiekiemen buiten te houden' dat we enkele weken geleden verspreiden en dat de hygiënemaatregelen voorstelt die huisartsen kunnen toepassen, aangepast aan het actuele beheersniveau. 

Daarbij rekenen we wel op het gezond verstand van onze burgers: patiënten met bovenste luchtwegklachten en patiënten met een kwetsbare gezondheid, incl. zwangere vrouwen, dragen best een mondmasker als zij naar hun huisarts komen.

IMC maakt einde aan isolatieverplichting na positieve test

Gezien de gunstige evolutie van de pandemie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een einde gemaakt aan de automatische verplichte isolatieperiode van 7 dagen na een positieve COVID-test. Vanaf heden wordt een COVID-19 infectie benaderd zoals griep.

De deelstaten ondernemen het nodige om de beslissing zo snel mogelijk in werking te laten treden. Enkel in Brussel treden de maatregelen onmiddellijk in werking.

De Ministers benadrukken dat het zeer belangrijk is dat mensen die respiratoire symptomen (bv. hoesten en koorts) hebben, thuis blijven zolang de symptomen aanhouden. Indien de symptomen ernstig zijn, moet contact met de huisarts worden opgenomen. In geval van een positief COVID-test in afwezigheid van symptomen moet men niet langer thuis blijven.

Bij symptomen van luchtweg infectie (hoest, niezen…) is het steeds aanbevolen om een mondneusmasker te dragen, vooral bij contact met oudere of kwetsbare mensen. Ook andere hygiëneaanbevelingen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, zoals handen wassen en goede ventilatie, zijn aanbevolen.  De eigen verantwoordelijkheid om je zelf, je collega’s en anderen te beschermen is belangrijk.

Voor bewoners van woonzorgcentra is het aan de behandelende arts om te beslissen over de beschermingsmaatregelen in geval van luchtweginfectie van de bewoner. De maatregelen die in de voorziening moeten worden toegepast, moeten worden bepaald door de coördinerende arts, ondersteund door het zorgteam van het woonzorgcentrum.

Voor ziekenhuizen is het aan het comité voor ziekenhuishygiëne om de regels voor eventuele isolatie te bepalen.