Riziv stelt jaarverslag voor

23 jul 2012

Voor het eerst in de geschiedenis verschijnt het jaarverslag van het Riziv enkel in een elektronische versie. ‘Deze keuze kadert in het beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling dat het Riziv heeft uitgewerkt.’

Het jaarverslag van het Riziv schetst een beeld van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Een belangrijk deel van dat beeld bestaat uiteraard uit cijfermateriaal. En daar stuiten we meteen op een vreemd gegeven. ‘Een Belg kostte in 2010 gemiddeld 2092,85 euro aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dat is 2,16% meer dan in 2009 en 8,98% meer dan in 2008’, staat in het jaarverslag te lezen. Opmerkelijk omdat op dezelfde dag het rapport over de regionale verschillen bekendgemaakt wordt en daarin sprake is van een uitgave van 2109 euro per Belg. Geen enorm verschil, maar voor alle 11 miljoen Belgen samengeteld toch een verschil van 177,65 miljoen euro. 

Minder opmerkelijk is de vaststelling dat jongeren het minst en ouderen het meest kosten aan geneeskundige uitgaven. Een jongere tussen 10 en 19 jaar kostte de ziekteverzekering in 2010 gemiddeld 722,42 euro. Voor mensen ouder dan 90 jaar loopt de factuur op tot 12.788,66 euro. Nog een opmerkelijk gegeven: het aantal invaliden blijft stijgen. Eind 2010 telde ons land 278.071 invaliden (zowel werknemers als zelfstandigen). In 2009 waren er dat ‘slechts’ 264.668. Psychische stoornissen (psychosen, persoonlijkheidsstoornissen, enz.) en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel (rugaandoeningen, reuma, enz.) blijven de belangrijkste oorzaken van invaliditeit.

Ziekenfondsen 

Het jaarverslag besteedt veel aandacht aan de tiende verjaardag van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CGT). Naar aanleiding van dat jubileum maakte de CTG de balans van zijn werking op en stelde ze een aantal hervormingen en verbeteringen voor. Die worden in samenvatting in het jaarverslag weergegeven. Verder bevat het jaarverslag onder meer een stand van zaken inzake informatie- en communicatietechnologie in de sector van de geneeskundige verzorging. Het Riziv probeert een antwoord te geven op de vraag wat de uitdagingen voor de toekomst zijn inzake eHealth en eCare.

Opvallend is het vijfde deel van het jaarverslag. Dat is een soort van ‘vrije tribune’ waarin de verzekeringsinstellingen – meer bepaald de Christelijke en de Socialistische Ziekenfondsen – hun visie kunnen geven op het steeds toenemende probleem van de langdurige arbeidsongeschiktheid. Eerst mag de CM een eigen studie voorstellen, daarna mag ook het Socialistisch Ziekenfonds zijn zegje hierover doen.