Riziv fluit kranten terug

30 jul 2012

Het Riziv dat enkele kranten terugfluit. Het gebeurt niet elke dag. Begin vorige week was het echter zo ver: Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg kregen een veeg uit de pan in verband met hun berichtgeving over ‘frauderende artsen’. 

De toon van het persbericht van het Riziv wordt meteen in de aanhef gezet: ‘De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv publiceert zijn activiteitenverslag 2011 met een eerste vaststelling: de grote meerderheid van de zorgverstrekkers, met inbegrip van huisartsen en geneesheer-specialisten, past de reglementering correct toe.’ Aanleiding zijn artikels in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg waarin minstens gesuggereerd wordt dat artsen voor vele miljoenen frauderen.

Het rapport van de DGEC maakt deze Riziv-dienst gewag van 1000 onderzoeken in 2011 die resulteerden in 219 uitspraken. Het gaat daarbij om opgelegde terugbetalingen van prestaties van geneeskundige verzorging (5,31 miljoen euro), effectieve boetes (1,784 miljoen euro) en boetes met uitstel die effectief worden bij herhaling binnen een bepaalde periode (430 000 euro). ‘In tegenstelling tot wat Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg schreven, mogen deze bedragen niet samengeteld en gecatalogeerd worden als ‘boetes ingevolge fraude’. Ze moeten bovendien met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden’, aldus het Riziv.

De 219 uitspraken hadden slechts betrekking op 46 artsen, waarvan twaalf huisartsen en 34 specialisten. De twaalf uitspraken ten laste van huisartsen zijn als volgt op te delen: opgelegde terugbetalingen (172 000 euro), effectieve boetes (99 000 euro) en boetes met uitstel (49 000 euro). Bij de specialisten liggen de bedragen respectievelijk op 831 000, 51 000 en 111 000 euro.