Richtlijnen voor diagnose en management van latente tuberculose-infecties

De WHO streeft naar de een wereldwijde eliminatie van tuberculose. Om dit doel te bereiken, dienen ook landen met de laagste incidentie van tuberculose, zoals België, hun steentje bij te dragen.
Het streefdoel is minder dan één patiënt met tuberculose per miljoen Belgen.  Om dit te bereiken is diagnose en behandeling van latente tuberculose-infecties vereist. Dit vermindert het risico op de ontwikkeling van actieve tuberculose, wat ook het risico op transmissie vermindert en zo bijdraagt aan de wereldwijde eliminatie van tuberculose.  Op vraag van het VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) brengen we daarom de Belgische Richtlijn voor Diagnose en Management van Latente Tuberculose Infecties (2019) onder de aandacht.
 
Deze is te raadplegen via de website van het VRGT  en werd ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose van de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de overkoepelende Stichting van de VRGT en de FARES.