Registreer patiënten met long covid in een zorgtraject

Sinds 1 juli 2022 kunnen patiënten bij wie long covid is vastgesteld, een zorgtraject volgen. Patiënten in dit zorgtraject, kunnen rekenen op een terugbetaling van bepaalde kosten voor kinesitherapie, logopedie, (neuro)psychologische zorg, ergotherapeutische zorg en diëtiek.

Begin januari waren nog maar 600 patiënten in dit traject ingeschreven. Heel wat patiënten lijken terugbetaling van hun zorgen dus te mislopen.

Meer weten over dit zorgtraject?