Registratie zorgtrajecten: 8 op 10

26 sep 2012

Tot vorige week vrijdag (21 september) konden huisartsen de gegevens over de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie doorgeven aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Twee dagen voor de deadline waren de gegevens van acht op tien patiënten geregistreerd.

acht grSinds 1 mei van dit jaar kunnen huisartsen de gegevens aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) doorgeven van hun patiënten die in een zorgtraject diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie zitten. De registratie van deze gegevens is verplicht. Omdat er technische problemen waren met de registratie werd de oorspronkelijke registratieperiode, die afliep op 31 augustus, verlengd tot 21 september. Twee dagen voor de deadline stelde het Riziv vast dat de gegevens van ongeveer acht patiënten op tien werden doorgegeven. Dat is in totaal goed voor de gegevens van circa 32 000 patiënten. 

Een eerste analyse van de gegevens door het WIV toont aan dat de gevraagde gegevens zeer nauwkeurig werden ingevoerd. Voor het zorgtraject diabetes werd voor quasi alle geregistreerde patiënten minstens één waarde voor elk van de parameters (HbA1c, LDL, gewicht) ingevoerd. Maar ook voor de patiënten in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie werden de gegevens zeer correct ingevoerd. Het begeleidingscomité is erg verheugd over deze gang van zaken en waardeert het engagement van de huisartsen, die hiermee aantonen dat ze het systeem van de zorgtrajecten genegen zijn. Binnen het begeleidingscomité zal een werkgroep zich buigen over de redenen waarom de ontbrekende gegevens niet werden ingevoerd.