Registratie huisartsengroepering

Voortaan kan een nieuw lid bij een huisartsengroepering zichzelf online toevoegen via MyRiziv.

Een huisartsengroepering is een groepering van minstens twee erkende huisartsen die samenwerken op dezelfde plaats (groepspraktijk) of op verschillende plaatsen die zich bevinden in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones van een huisartsenkring (huisartsennetwerk). Om als huisartsengroepering erkend te worden moet aan vier voorwaarden worden voldaan:

  1. De groepering moet bestaan uit minstens twee erkende huisartsen (003 of 004). Ook niet-erkende huisartsen (001, 002, 005 of 006) kunnen – aanvullend – deel uitmaken van de groepering.
  2. De samenwerking moet in een schriftelijk akkoord worden vastgelegd, met onder meer aandacht voor intern overleg en de raadpleging van GMD’s.
  3. Elke huisarts die deel uitmaakt van de groepering, moet informatie hierover delen met zijn patiënten (namen en locaties van andere huisartsen in de groepering en de namen van artsen die het GMD kunnen raadplegen).
  4. Elke huisarts van de groepering moet een aanvaard softwarepakket gebruiken.

Zowel de huisartsen van een huisartsengroepering als de patiënten hebben voordeel bij een geregistreerde huisartsengroepering. Zo moeten huisartsen op een getuigschrift voor verstrekte hulp niet langer de letter G vermelden wanneer de patiënt een GMD heeft. Patiënten die een GMD hebben of een zorgtraject volgen, genieten voor bepaalde verstrekkingen een verhoogde tegemoetkoming van het Riziv.

De registratie van een huisartsengroepering kan momenteel nog niet online gebeuren. Het Riziv verwacht van de artsen die deel uitmaken van de groepering, een e-mail of een brief met het ingevulde document dat op de website van het Riziv terug te vinden is. Eens de registratie in orde, kunnen wijzigingen – zoals het toevoegen van een huisarts – voortaan wel online gebeuren.

Filip Ceulemans