Positieve impact van bariatrische chirurgie op beroepsactiviteit

29 sep 2022

Bariatrische chirurgie heeft een positieve impact op de beroepsactiviteit van patiënten. Dat blijkt uit een studie die het Intermutualistisch Agentschap (IMA) deze week publiceerde. 

Het rapport dat het Intermutualistisch Agentschap (IMA) deze week publiceerde, wil een antwoord geven op de vraag van een KCE-rapport uit 2019 over de impact van bariatrische chirurgie op de productiviteit van de patiënten. Die vraag kwam er omdat obesitas een belangrijk volksgezondheidsprobleem is dat leidt tot lagere productiviteit, absenteïsme en hoge werkloosheid. In een aantal gevallen is bariatrische chirurgie de aangewezen behandeling. Ondanks soms ernstige bijwerkingen zoals voedingstekorten of problemen met het zelfbeeld, is de totale kosten-batenverhouding positief. Het IMA ging voor de periode 2014-2015 na of ze bevestiging kon krijgen van de cijfers van eerdere studies die suggereerden dat de ingreep een positieve invloed heeft op de tewerkstelling. 

De cijfers zijn duidelijk: de impact van bariatrische chirurgie op de beroepsactiviteit is positief. Drie jaar na de ingreep zijn er meer patiënten bij wie de beroepsactiviteit is gestegen dan patiënten waarbij dit is gedaald. Het percentage patiënten zonder dagen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid stijgt van 49,7% twee jaar voor de ingreep tot 61,2% drie jaar na de ingreep. Bij 12,3% van de bestudeerde patiënten daalde de inactiviteit op jaarbasis met meer dan zes maanden. Van de patiënten die volledig werkloos of arbeidsongeschikt waren (9,1% van de bestudeerde patiënten), had 20,9% drie jaar na de ingreep een beroepsactiviteit. Vooral jonge patiënten, mannen, patiënten die voor de operatie een statuut van chronische aandoening hadden en patiënten met een hogere sociaal-economische status, gaan vaker aan de slag na een bariatrische ingreep. 

Filip Ceulemans