Patiëntenplatform klaagt gebrek aan vrije artsenkeuze aan

De vrije artsenkeuze door een patiënt is één van de fundamentele pijlers van ons gezondheidszorgsysteem. Een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) toont echter aan dat de vrije artsenkeuze vaak dode letter blijft. 

Eén op drie van de patiënten die in de enquête van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) werden bevraagd, geeft aan dat zij niet steeds de zorgverstrekker van hun keuze kunnen kiezen. De belangrijkste reden is dat zorgverstrekkers onderling afspraken maken over welke patiënten bij welke zorgverstrekkers terechtkunnen. Maar ook een tekort aan zorgverstrekkers in een bepaalde regio en de invoering van een patiëntenstop kunnen aan de basis liggen.  

Het probleem situeert zich eerder bij specialisten dan bij huisartsen. Maar liefst 80% van de patiënt zegt niet altijd vrij de specialist te kunnen kiezen, terwijl dat bij huisartsen 15% is. Twee derde van de patiënten (67%) antwoordt bevestigend op de vraag of ze naar hun gevoel al eens te lang moesten wachten op een afspraak bij een zorgverstrekker. 

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) dringt er bij de overheid op aan verder onderzoek te doen zodat het probleem gedetailleerd in kaart kan worden gebracht. “De lange wachttijden zetten het recht op vrije keuze van zorgverstrekker onder druk. Ook de afspraken die zorgverstrekkers onderling maken, moeten onderzocht worden. Is dit altijd wettelijk?”, vraagt het VPP zich af. Een mogelijke oplossing ligt volgens het VPP in het geven van incentives voor zorgverstrekkers die zich vestigen in een gebied waar de nood hoog is. 

Filip Ceulemans