Overstromingen: hoe uw patiënten bijstaan?

De overstromingen die ons land in juli troffen, kunnen in de getroffen gebieden gevolgen hebben voor de terugbetaling van gezondheidszorg en voor de facturatie van artsen. Het Riziv geeft aan welke uitzonderlijke maatregelen er tot eind dit jaar in voege zijn om dergelijke problemen op te lossen.

Patiënten die door de overstromingen getroffen zijn, hebben mogelijk bepaalde documenten verloren die nodig zijn om terugbetaling van zorg te bekomen. Het kan hierbij zowel gaan om identiteitspapieren als om een geneesmiddelenvoorschrift, een getuigschrift voor verstrekte hulp als de toestemming verleend door een adviserend arts van een ziekenfonds. Ook geneesmiddelen of medische hulpmiddelen zijn mogelijk verloren gegaan. De wateroverlast wordt door de overheid daarom als een situatie van overmacht beschouwd. Daarom worden tot 31 december 2021 een aantal uitzonderingsmaateregelen voorzien.

Een sleutelrol is weggelegd voor de ziekenfondsen die overmacht kunnen inroepen om een verzekeringstegemoetkoming toe te kennen. Ze nemen die beslissing op basis van bewijsstukken aangeleverd door de patiënt en/of de zorgverstrekker. De ziekenfondsen kunnen in geval van verlies van documenten bijvoorbeeld duplicaten van de documenten aanvaarden, documenten aanvaarden die buiten de daarvoor voorziene termijn werden ingediend en aanvaarden dat verstrekkingen worden gefactureerd buiten de daarvoor voorziene termijn. Zijn er geneesmiddelen of medische hulpmiddelen verloren gegaan, dan kunnen de ziekenfondsen verstrekkingen vergoeden boven het maximaal aantal toegelaten verstrekkingen of verstrekkingen vergoeden hoewel de hernieuwingstermijn nog niet is verstreken.

Om een vlotte afhandeling met de ziekenfondsen mogelijk te maken, wordt huisartsen gevraagd op de betreffende getuigschriften voor verstrekte hulp duidelijk “overstromingen” te vermelden. Deze documenten worden bij voorkeur via het papieren circuit aan het ziekenfonds bezorgd. Huisartsen wordt tevens gevraagd steeds de regeling derde betaler toe te passen voor patiënten die getroffen zijn door de overstromingen, ook voor verstrekkingen waarvoor deze betalingswijze in principe verboden is. Men kan een beroep doen op de uitzondering “verstrekkingen verleend aan rechthebbenden die zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevinden”.

Bent u als huisarts zelf slachtoffer van de overstromingen en gingen er getuigschriften verloren die u aan een patiënt of een ziekenfonds moest bezorgen, dan kan u een duplicaat van het getuigschrift opstellen. Om elk risico van dubbele belasting uit te sluiten, moet u de volgende procedure volgen: in de praktijk moet het duplicaat van een getuigschrift voor verstrekte hulp dezelfde vermeldingen bevatten als het origineel om als conform hiermee erkend te worden. U moet op het duplicaat duidelijk en voluit de volgende vermelding aanbrengen: "DUPLICAAT”. Tevens moet u in uw boekhouding vermelden dat u een duplicaat hebt uitgereikt. Het verlies van zowel gebruikte als ongebruikte getuigschriften moet tevens worden gemeld bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) en bij de Dienst voor Administratieve Controle (DAC). Ook het verlies van dossiers moet worden gemeld bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.

Filip Ceulemans

Meer nieuws