Overdracht van een patiëntenbestand

Tijdens zijn recente vergadering zette de Nationale Raad van de Orde der Artsen de puntjes op de i in verband met enkele stelregels inzake de overdracht van een patiëntenbestand.

  • Bij de overdracht van een praktijk vraagt de arts zijn patiënten progressief en in de mate van het mogelijke hem te laten weten aan welke arts hij de gegevens die nuttig zijn voor de continuïteit van de zorg, moet bezorgen dan wel of de patiënt ze zelf wil doorgeven
  • Elke contractuele bepaling tussen artsen die de vrije artsenkeuze beperkt of dit beoogt, is strijdig met de medische deontologie
  • Het is deontologisch onaanvaardbaar dat een arts financiële belangen heeft bij de overdracht van persoonlijke gezondheidsgegevens van de patiënt

Filip Ceulemans