Oud smalspectrum penicilline opnieuw beschikbaar

Met de komst van Broxil wordt er sinds 2019 eindelijk opnieuw toegang verleend tot een oraal smalspectrum penicilline op de Belgische markt. Door de opkomst van breedspectrum penicillines zijn wereldwijd veel smalspectrum penicillines van de markt verdwenen.
 
Broxil is sinds de jaren ’60 al beschikbaar in Nederland waar het voor diverse indicaties wordt toegepast waar smalspectrum penicillines aangewezen zijn waaronder acute keelontsteking. Het product in Nederland was lange tijd de enige nog beschikbare feneticilline registratie in Europa. Smalspectrum antibiotica spelen een belangrijke rol in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. In het actieplan van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE Rapport 311As) uit 2019 werd reeds geadviseerd om de beschikbaarheid van oude/smalspectrum antibiotica te verbeteren. Een punt dat ook wordt aangehaald in het Belgisch nationaal One Health actieplan tegen antimicrobiële resistentie.
 
Het FAGG en BAPCOC benaderde fabrikant Ace Pharmaceuticals in mei 2021 met het verzoek haar Broxil ook in België te registreren. Na het ontvangen van de handelsvergunning in augustus konden de prijs- en terugbetalingsaanvragen opgestart worden. Eind januari werd ook de terugbetalingsaanvraag bij RIZIV afgerond waar de Broxil-capsules voortaan zijn opgenomen op de lijst van vergoedbare geneesmiddelen onder hoofdstuk I in terugbetalingscategorie C. Behandeladviezen waar vandaag nog naar het onbeschikbare Penicilline V wordt verwezen, zullen weldra worden aangepast naar de nieuw beschikbare feneticillinepreparaten. Een belangrijke stap in de strijd tegen resistentie en het overmatig gebruik van breedspectrum antibiotica.
 
Ace Pharmaceuticals is nog in gesprek met het RIZIV om ook voor de Broxil poeder voor orale suspensie een reële terugbetaling toegekend te krijgen.