Orde voor verplichte vaccinatie artsen

De Nationale Raad van de Orde der Artsen sluit zich aan bij het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België die pleit voor een verplichte vaccinatie van zorgpersoneel, inclusief artsen. 

De Nationale Raad van de Orde der Artsen is erg verheugd over de grote vaccinatiegraad bij artsen die zich lieten inenten tegen COVID-19 op basis van good medical practice en omdat ze het als een morele en deontologische plicht beschouwen. Een volledige bescherming van artsen en ander zorgpersoneel door middel van vaccinatie blijft voor de Nationale Raad noodzakelijk om de veiligheid van kwetsbare patiënten te garanderen, medewerkers te beschermen en de continuïteit van de gezondheidszorg te waarborgen. “Om deze doelstelling te bereiken, lijkt – naast de reeds bestaande informatieverstrekking en de gevoerde sensibiliseringscampagnes – de wettelijke verplichting onvermijdelijk”, meent de Nationale Raad. De uitwerking van een wettelijk kader moet daarbij gepaard gaan met het geven van een geactualiseerde informatie over de werkzaamheid van de beschikbare vaccins in de context van aanwezigheid van varianten van het virus en over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin.

Met dit advies schaart de Orde zich achter de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) die in een advies van 19 juli 2021 een soortgelijk advies gaf. In dat advies wijst de KAGB onder meer op de deontologische plicht van zorgverstrekkers om een voorbeeld te zijn voor hun patiënten en om een vaccinatie te promoten die bijdraagt tot het indijken van de pandemie en van de schade die ze aanricht. “De Nationale Raad is van oordeel dat een wettelijke verplichting voor de artsen en het gehele zorgpersoneel noodzakelijk is”, besluit de Orde in duidelijke bewoordingen die geen ruimte voor twijfel laten.

Filip Ceulemans

Meer nieuws