Orde: “Overleg tussen artsen bij verslaving kan”

Mag een arts een gynaecoloog op de hoogte brengen van een ernstige verslavingsproblematiek van een patiënte in het kader van de opstart van een fertiliteitsbehandeling? Over die vraag boog de Nationale Raad van de Orde der Artsen zich in de vergadering van oktober. 

Een huisarts weet dat een patiënte die kiest voor een fertiliteitsbehandeling een ernstige verslavingsproblematiek heeft (alcohol of andere verslavende middelen). Mag hij/zij dan de gynaecoloog hiervan op de hoogte brengen?  

De Nationale Raad is duidelijk in zijn advies: “In ernstige en bewezen gevallen van ethylisme en/of het gebruik van andere verslavende middelen, kan het beroepsgeheim wijken om een hoger belang te dienen, namelijk het vrijwaren van de fysieke en psychische integriteit van het ongeboren kind. De patiënte moet wel op voorhand meermaals gewezen zijn op de gevaren voor haarzelf en de toekomstige baby.” 

Filip Ceulemans

Meer nieuws