Nieuwigheden in terugbetaling geneesmiddelen

3 jul 2020

1 juli is traditioneel een datum waarop er wijzigingen worden doorgevoerd in de terugbetaling van geneesmiddelen. Dat is dit jaar niet anders. De genomen maatregelen zijn gericht op besparingen voor de patiënt en/of de sociale zekerheid.

Sinds 1 juli wordt de zogenoemde veiligheidsmarge voor de prijs van geneesmiddelen geschrapt. De veiligheidsmarge was een supplement dat de patiënt betaalde bovenop het remgeld. Het kon worden aangerekend voor originele specialiteiten op het moment van de toepassing van het referentieterugbetalingssysteem en bedroeg maximaal 5 euro. Deze maatregel betekent een besparing voor de patiënt.

Tot 1 juli 2020 daalde de prijs van alle vergoedbare farmaceutische specialiteiten met een bepaald werkzaam bestanddeel met 15% als dat bestanddeel al achttien jaar was opgenomen in de terugbetaling of als er een biosimilar beschikbaar of vergoedbaar was op de Belgische markt. Sinds 1 juli daalt de prijs van die specialiteiten met 20% na twaalf jaar opname in de terugbetaling of als er een biosimilar beschikbaar en vergoedbaar werd op de Belgische markt voor de twaalf jaar opname in de terugbetaling. De maatregel is bovendien gelijktijdig van toepassing met de maatregel ‘oude geneesmiddelen’. Dit betekent een besparing voor patiënt en sociale zekerheid.

Ook de derde wijziging betekent een besparing voor patiënt en sociale zekerheid. Tot 1 juli daalden de prijs en de vergoedingsbasis van oude geneesmiddelen als het werkzaam bestanddeel ervan (of een combinatie van werkzame bestanddelen) al twaalf of vijftien jaar was opgenomen in de terugbetaling. Was het twaalf jaar opgenomen, dan bedroeg de daling 17%, na vijftien jaar opname bepaalde het jaarlijks omzetcijfer van het werkzaam bestanddeel het dalingspercentage. Sinds 1 juli dalen de prijs en de vergoedingsbasis van die geneesmiddelen met 19,75% als het werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) twaalf jaar terugbetaald is. De prijsdaling na vijftien jaar wordt naar voor geschoven, waardoor gelijktijdig met de daling na twaalf jaar ook de maatregel ‘volumecliff’ en de prijsdaling in het kader van de maatregel biologische geneesmiddelen van toepassing zijn.

Filip Ceulemans