Nieuwe voorwaarden sociaal statuut

Het Riziv publiceerde deze week de nieuwe berekeningswijze voor de activiteitsdrempel om in aanmerking te komen voor het sociaal statuut.

Het sociaal statuut is afhankelijk van uw keuze voor ofwel een jaarlijkse bijdrage aan een instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit of pensionering ofwel voor een recht op pensioen in geval van rust en/of overleving dat bij het Riziv kan worden gereserveerd.

Om in aanmerking te komen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • toetreding tot het huidige nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen (geheel of gedeeltelijk geconventioneerd);
  • toetreding geldt voor het hele jaar (tenzij in het eerste jaar waarin u een Riziv-nummer krijgt toegekend);
  • u moet uw activiteiten in het kader van de verplichte ziekteverzekering gedurende heel het jaar hebben uitgeoefend;
  • sinds 2017 moet u een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebben aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag (of de activiteitsdrempel) varieert naargelang het specialisme. Voor een huisarts bedraagt de drempel 25 000 euro. Er bestaat wel een verlaagde drempelactiviteit van 12 500 euro.

Voor 2018 voorziet het Riziv een bedrag van 4870,71 euro bij volledige toetreding tot het akkoord. Dat wordt 2297,63 euro bij een gedeeltelijke conventionering. Bent u gedeeltelijk geconventioneerd en haalt u enkel de verlaagde drempel, dan komt u niet in aanmerking voor het sociaal statuut.

Voor artsen die recht hebben op een pensioen gereserveerd bij het Riziv, bedraagt het rustpensioen sinds 1 januari 2018 5829,83 euro, het overlevingspensioen 4858,32 euro.

Filip Ceulemans