Nieuwe voorschrijfregels bisfosfonaten tegen osteoporose

26 apr 2017

Vanaf maandag 1 mei zijn bisfosfonaten* voor de behandeling van osteoporose vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts.

Wanneer u een patiënt een bisfosfonaat voorschrijft in monotherapie en/of in combinatietherapie voor de behandeling van osteoporose, dan hoeft u voortaan niet langer een terugbetalingsaanvraag op te stellen voor de adviserend arts van het ziekenfonds. Deze geneesmiddelen verhuizen immers van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I van de lijst van farmaceutische specialiteiten, wat inhoudt dat een voorafgaande goedkeuring door de adviserend arts niet meer noodzakelijk is. Een eenvoudig voorschrift volstaat vanaf 1 mei.

De herziening van de regel komt er na een beslissing van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). Die kreeg de vraag tot aanpassing van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Het kadert in de uitvoering van het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie.

Eveneens vanaf 1 mei betaalt de ziekteverzekering drie geneesmiddelen niet langer terug omdat de firma niet wenste in te gaan op de gevraagde prijsdaling. Het gaat hierbij om Bonendro 70 mg/500 mg/880 IE 12 tabletten + 72 bruisgranulaten, Bonendro 70 mg/1000 mg/880 IE 12 tabletten + 72 bruisgranulaten en Ibandronate Mithra 150 mg 3 tabletten.


Zie ook: de website van het Riziv.


* aanpassing dd. 11/05/2017: behoudens de specialiteiten op basis van zoledroninezuur