Nieuwe regelgeving CRA-functie: wat vindt u ervan?

Denk mee over de evoluties in regelgeving rond de CRA-functie

Het agentschap zorg en gezondheid betrekt alle Coördinerende en Raadgevende Artsen (CRA) en directies uit Vlaamse woonzorgcentra in de evolutie van de regelgeving op het vlak van de CRA-functie.  Via een enquête beoogt men in kaart te brengen hoe de recente gewijzigde financiering en regelgeving spoort met de praktijk en waar deze faciliteert of belemmert. Bijvoorbeeld in het uitvoeren van specifieke taken als CRA, in de samenwerking met de directie of (elektronische) uitwisseling van patiëntengegevens met visiterende huisartsen. 

Aanleiding van deze enquête is het discussiedocument dat het expertisedomein chronische zorg in samenwerking met het Crataegus platform en vele betrokken huisartsen en CRA’s opstelden eind 2020. Vanuit co-creatie definieerden we kernpijlers voor goede ouderenzorg en randvoorwaarden voor de functieomschrijving van de CRA binnen sterk interdisciplinair teamwerk. Dit zijn onder andere een financieel en juridisch kader dat samenwerken binnen en buiten het WZC faciliteert alsook noodzakelijke investeringen in een gedeeld elektronisch dossier met huisartsen (zie bijlagen voor volledig rapport of samenvattende powerpoint). 

De discussienota met voorstellen voor structurele veranderingen vormde de basis voor deze bevraging vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid. Aanvullend op ons kwalitatieve proces waarin diverse huisartsen en CRA’s betrokken waren, krijgen via deze enquête alle CRA’s én nu ook de directieleden van de woonzorgcentra de mogelijkheid om input te leveren. De enquête kan tot 19 december 2021 worden ingevuld.

Hier vindt u de link naar de bevraging specifiek voor CRA’s

Belang van lokale samenwerking; inspirerende praktijkvoorbeelden

Naast faciliterende regelgeving leerden we uit het cocreatief proces ook dat lokale samenwerking tussen CRA’s en huisartsen in de regio de kwaliteit van medisch beleid in woonzorgcentra en de werkervaring verbetert. Domus Medica verkende samen met het Crataegus platform succesvolle regionale samenwerkingen tussen CRAs onderling, CRA’s en huisartsen, en ook CRA’s en directieleden. Omdat andere CRA’s, huisartsen(kringen) te inspireren nodigden we een aantal goedgeorganiseerde initiatieven uit om hun verhaal en geleerde lessen te delen. Deze vindt u terug op onze website bij ‘uw praktijk en beroepsondersteuning’. 

Update opleidingscyclus voor CRA’s en Crataeguswebsite

De start van de hernieuwde opleidingscyclus voor CRA’s is uitgesteld naar midden februari 2022. Deze zal samen met de vernieuwde Crataegus website gelanceerd worden op de wintermeeting 2022 van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG).