Nieuwe fase op weg naar interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg

Het Riziv, de federale overheidsdienst Volksgezondheid en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stelden onlangs de externe consulting partner We Care aan om het interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg op te stellen en de al bestaande projecten verder te ondersteunen. 

Zorgintegratie, transversale samenwerking, zorgcontinuïteit en patiëntgericht werken zijn begrippen die de voorbije jaren steeds vaker worden gebruikt in de zorg. Ze passen perfect in het interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg dat de federale overheid wil uitwerken. “Het plan moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt”, zegt het Riziv. Voor de verdere uitbouw van het plan wordt gebruik gemaakt van de expertise die is verworven met twaalf proefprojecten voor geïntegreerde zorg chronisch zieken, negentien ZP3-projecten voor ouderen waarbij de autonomie en de zelfredzaamheid van zorgafhankelijke ouderen zo goed  mogelijk wordt ondersteund en met 32 projecten in het kader van de overeenkomst psychologisch zorg in de eerste lijn tussen het Riziv en de netwerken geestelijke gezondheidszorg.  

De komende dertig maanden moet We Care niet enkel het interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg opstellen, maar ook ondersteuning bieden aan de bestaande projecten. De consulting partner moet een stand van zaken opmaken, lessen trekken uit de bestaande projecten en in een tweede fase de nadruk leggen op ondersteuning en gerichte sturing van de bestaande projecten in de richting van het op te stellen plan. Omdat het om een interfederaal plan gaat, moet ook rekening worden gehouden met de deelstaten. Zo moet het plan passen binnen de zorgraden in Vlaanderen en het geïntegreerd sociaal gezondheidsplan en de territorialisering in vijf zones in Brussel. 

Filip Ceulemans